Кількість назв: 897

  Новини

  Новый мир: Разлом (рос. мовою)

  Забудский В.

  Вторая книга цикла «Новый мир» разворачивается в том же постапокалиптическом мире и продолжает историю героя первой части. Потерявший дом и семью молодой человек пытается найти своё место у одного из последних огоньков возрожденной из пепла человеческой цивилизации – в могущественном и развитом Содружестве наций. Но реальность этой «цивилизации» таит гораздо больше подводных камней, чем он мог представить. Героя ждут невиданные прежде испытания, которые изменят его навсегда.

  Новый мир: Начало (рос. мовою)

  Забудский В.

  Действие романа происходит в мрачном постапокалиптическом будущем. На руинах мира, почти разрушенного глобальной катастрофой, постепенно возрождается цивилизация. Герой родился в украинской семье, которая, чудом пережив конец света, нашла приют в стихийном городке беженцев на пустошах бывшей Румынии. Ему придется найти свое место в новом мире, где стерлось привычное понимание слов «человечность» и «человек», и найти ответ на извечный вопрос – обречены мы на самоуничтожение или заслуживаем второго шанса.

  Фіктивна діяльність суб’єктів господарювання як загроза економічній безпеці України

  Оніщик А. В.

  Монографію присвячено розробці підходів до обґрунтування теоретико-методичних засад та формування практичних рекомендацій щодо протидії фіктивної діяльності суб’єктів господарювання як загрози економічній безпеці України. Монографія може бути цікавою податковим органам, правоохоронним органам, науковцям, викладачам, здобувачам вищої освіти, а також широкому колу читачів, які цікавляться фіктивною діяльністю суб’єктів господарювання як загрози економічній безпеці України.

  Право приватної власності в інформаційному суспільстві: теорія і практика

  Некіт К. Г.

  У монографії досліджуються актуальні проблеми, пов’язані з реалізацією та захистом права приватної власності в інформаційному суспільстві. Досліджено вплив процесів, що відбуваються в інформаційному суспільстві, на традиційну концепцію права власності. Проаналізовано новітні явища, що з’являються в умовах цифровізації (криптовалюти, домені імена, Інтернет речей, акаунти, віртуальне майно), особливості підстав виникнення, змісту, здійснення та захисту приватної власності на сучасному етапі розвитку суспільства. Монографія розрахована як на наукових та науково-педагогічних працівників, так і на практикуючих правознавців, а також стане на користь кожному, хто стикнувся з проблемами реалізації, здійснення та захисту права приватної власності в умовах розвитку цифрових технологій.

  Контрольно-наглядова діяльність на досудовому розслідуванні: теорія та практика

  Мірковець Д. М.

  У монографії з урахуванням сучасного стану законодавства і правозастосовної практики, наукових джерел комплексно досліджено проблеми здійснення контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні. Сформульовано поняття і мету контрольно-наглядової діяльності на досудовому розслідуванні, що є основою для її системного дослідження як правового інституту, визначено інші сутнісні характеристики контрольно-наглядової діяльності: види, об’єкт, предмет, межі, принципи. Теоретичні положення поєднуються з прикладами помилок і позитивного досвіду, які є найбільш розповсюдженими у процесуальній діяльності суб’єктів контрольно-наглядової діяльності. Робота може бути корисною для науковців, науково-педагогічних працівників і здобувачів вищої освіти, працівників органів правопорядку, суддів, адвокатів і всіх, хто цікавиться питаннями кримінального процесу.

  Оцінка впливу на довкілля: впровадження природоохоронних практик та кліматичної політики ЄС

  Мельник О. С., Скляр В. Г., Коваленко І. М., Васькіна І. В., Шерстюк М. Ю.

  Метою навчального посібника є надання допомоги студентам в освоєнні дисципліни «Оцінка впливу на довкілля». Посібник містить курс лекцій, матеріали для проведення практичних занять та самостійної роботи. Посібник написано в рамках виконання проєкту Erasmus + Jean Monnet Chair 620031-EPP-1-2020-1-UA-EPPJMO-CHAIR: “EU Climate Leadership”.

  S-хінолілзаміщені амінотіолів та тіокислот: синтез, фізико-хімічні властивості та біологічна активність

  Корнет M., Амінова A., Бражко O., Завгородній M.

  Монографія присвячена розробці перспективних біоактивних молекул, які містять фрагменти азотовмісного гетероциклу (хіноліну) і біогенних амінотіолів/тіокислот (цистеаміну, L-цистеїну та β-пропіонової кислоти). У першій главі описуються відомі біорегулятори та перспективні субстанції серед похідних S-(хінолін-4-іл)-L-цистеїну та його структурних аналогів, а також відомі сполуки з антиоксидантними та радіопротекторними властивостями. Наступні глави відображають етапи розробки ефективних біорегуляторів, що включає віртуальний скринінг, синтез, дослідження фізико-хімічних властивостей та біологічної активності, виявленню закономірностей «структура – фізико-хімічні властивості – біологічна дія». Особливий акцент зроблено на вивченні впливу на рівень токсичності різних модифікацій у будові досліджуваних структур (S-(2-метилхінолін-4-іл)-L-цистеїни та його структурних аналогів на різних таксономічних групах (бактерії, рослини, ссавці), дослідженні їх антирадикальних,
  антиоксидантних, протипухлинних та радіопротекторних властивостей. Монографія може зацікавити фахівців у галузі медичної та біоорганічної хімії, хіміків-синтетиків, фармакологів, студентів, аспірантів та викладачів навчальних закладів хімічного, біологічного, фармацевтичного та медичного профілів, співробітників науково-дослідних інститутів.