Кількість назв: 940
  ВСТУП
  ГЛАВА 1 АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ – ГАРАНТІЯ ПРАВОПОРЯДКУ В ДЕРЖАВІ
  1. Що таке адміністративна відповідальність?
  2. Що розуміють під позитивною (перспективною) адміністративною відповідальністю?
  3. Що розуміють під негативною (ретроспективною) адміністративною відповідальністю?
  4. Що розуміють під адміністративним примусом?
  5. Загальна характеристика КУпАП 1984 року.
  6. Які принципи використовуються в застосуванні заходів адміністративної відповідальності?
  7. Нормами яких правових актів регулюється механізм притягнення до адміністративної відповідальності?
  8. Рішення Європейського Суду з прав людини як джерело адміністративно-деліктного законодавства
  9. Які умови притягнення до адміністративної відповідальності?
  10. Які підстави притягнення до адміністративної відповідальності?
  11. Які види підстав притягнення до адміністративної відповідальності?
  12. Яка структура адміністративно-деліктних відносин?
  13. Чим адміністративна відповідальність відрізняється від інших видів юридичної відповідальності?
  ГЛАВА 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  14. Що таке адміністративне правопорушення?
  15. Як співвідносяться поняття «адміністративне правопорушення» і «проступок»?
  16. Назвіть ознаки адміністративного правопорушення
  17. Що таке вина та які її форми?
  18. Що таке протиправність?
  19. Що таке суспільна небезпека?
  20. У чому полягає значення адміністративно-правової кваліфікації?
  21. Що таке склад адміністративного правопорушення та які його елементи?
  22. Які види складів адміністративних право порушень?
  23. Що є об’єктом адміністративного право порушення?
  24. Що включає в себе об’єктивна сторона адміністративного правопорушення?
  ГЛАВА 3 СУБ’ЄКТИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
  25. Хто є суб’єктами адміністративного правопорушення та які особливості їхнього правового статусу?
  26. Що включає в себе суб’єктивна сторона адміністративного правопорушення?
  27. З якого віку особа притягається до адміністративної відповідальності?
  28. Яка різниця між необхідною обороною та крайньою необхідністю у вчиненні адміністративного правопорушення?
  29. Що таке неосудність і який вплив вона має на притягнення до адміністративної відповідальності?
  30. Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх у віці від 16-ти до 18-ти років?
  31. Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності посадових осіб?
  32. Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності службових осіб?
  33. Які особливості притягнення військово службовців до адміністративної відповідальності?
  34. Які особливості притягнення юридичних осіб до адміністративної відповідальності?
  35. Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства?
  36. Які особливості притягнення до адміністративної відповідальності водіїв (власників, співвласників) транспортних засобів?
  37. За яких обставин особу може бути звільнено від адміністративної відповідальності?
  38. Які органи (посадові особи) уповноважені складати протоколи у справах про адміністративні правопорушення?
  39. Які органи (посадові особи) уповноважені розглядати справи про адміністративні правопорушення?
  ГЛАВА 4 АДМІНІСТРАТИВНЕ СТЯГНЕННЯ ТА ЙОГО ВИДИ
  40. Що таке адміністративне стягнення?
  41. Яка мета застосування адміністративних стягнень?
  42. Які існують види адміністративних стягнень?
  43. За яких обставин може бути застосоване попередження як вид адміністративного стягнення?
  44. Яка правова природа штрафу як виду адміністративного стягнення?
  45. Які особливості адміністративного стягнення у вигляді позбавлення спеціального права, наданого громадянину, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю?
  46. Чим відрізняється оплатне вилучення предмету, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення, від конфіскації предмету, який став знаряддям вчинення або безпосереднім об’єктом адміністративного правопорушення?
  47. Які особливості застосування таких адміністративних стягнень як громадські роботи, виправні та суспільно-корисні роботи?
  48. Адміністративний арешт як вид адміністративного стягнення
  49. Арешт із утриманням на гауптвахті як вид адміністративного стягнення
  50. Які існують основні та додаткові адміністративні стягнення?
  51. Які особливості адміністративних стягнень, що застосовуються до неповнолітніх?
  52. Назвіть обставини, які пом’якшують відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення?
  53. Назвіть обставини, що обтяжують відповідальність за вчинене адміністративне правопорушення?
  ГЛАВА 5 ПОРЯДОК НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
  54. Які строки накладення адміністративних стягнень?
  55. Який механізм накладення адміністративних стягнень у вчиненні кількох адміністративних правопорушень?
  56. Як обчислюються строки накладення адміністративних стягнень?
  57. Після закінчення якого строку особа вважається такою, що не була піддана адміністративному стягненню?
  58. Який граничний строк накладення адміністративного стягнення?
  59. Чи застосовується в адміністративно-делікт ному законодавстві розсуд (адміністративний або судовий) під час винесення адміністративного стягнення?
  60. Що таке адміністративно-господарські санкції і в чому полягає їхній зв’язок з адміністративно- деліктними відносинами?
  61. Який перелік суб’єктів владних повноважень, уповноважених розглядати справи про адміністративні правопорушення?
  ГЛАВА 6 ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  62. Що таке провадження у справах про адміністративні правопорушення?
  63. Які види проваджень у справах про адміністративні правопорушення?
  64. Якими принципами необхідно керуватися в провадженні у справах про адміністративні правопорушення?
  65. Який зміст протоколу про адміністративне правопорушення?
  66. Що таке докази у справах про адміністративні правопорушення?
  67. У яких випадках протокол про адміністративне правопорушення не складається?
  68. Яка участь прокурора у справах про адміністративні правопорушення?
  69. Який порядок доставлення порушника?
  70. Що розуміють під заходами забезпечення провадження у справах про адміністративне правопорушення?
  71. Який порядок адміністративного затримання?
  72. Який порядок проведення особистого огляду і огляду речей?
  73. Який порядок вилучення речей і документів?
  74. Який порядок тимчасового вилучення посвідчення водія?
  75. Який порядок тимчасового затримання транспортних засобів працівниками уповноважених підрозділів Національної поліції?
  76. Який порядок тимчасового затримання транспортних засобів інспекторами з паркування?
  77. Який порядок відсторонення осіб від керування транспортними засобами, річковими і маломірними суднами та їхній огляд на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції?
  78. У яких випадках до осіб застосовується привід?
  79. Які особи беруть участь у провадженні у справі про адміністративне правопорушення?
  80. Який правовий статус потерпілого у вчиненні адміністративного правопорушення?
  81. Якими правами користується особа, яка притягається до адміністративної відповідальності?
  82. Який правовий статус законних представників та представників у справах про адміністративні правопорушення?
  83. Який правовий статус захисника у справах про адміністративні правопорушення?
  ГЛАВА 7 РОЗГЛЯД СПРАВ ПРО АДМІНІСТРАТИВНІ ПРАВОПОРУШЕННЯ
  84. Який порядок розгляду справ про адміністративні правопорушення?
  85. Які строки розгляду справ про адміністративні правопорушення?
  86. Які стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення?
  87. Який порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису)?
  88. Який порядок розгляду справи про адміністративне правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксоване в автоматичному режимі, та про порушення правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), вчинене на транспортному засобі, зареєстрованому за межами України?
  89. Який зміст постанови у справі про адміністративне правопорушення? Види постанов.
  90. Який порядок апеляційного оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення?
  91. Упродовж якого строку постанова у справі про адміністративне правопорушення набирає законної сили та/або може бути переглянута?
  ГЛАВА 8 ВИКОНАННЯ ПОСТАНОВ ПРО НАКЛАДЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
  92. Який порядок виконання постанови про накладення адміністративного стягнення та за яких умов можна відстрочити виконання постанови про накладення адміністративного стягнення?
  93. Чи існують строки давності виконання постанови про накладення адміністративного стягнення?
  94. Який порядок провадження з виконання постанови про винесення попередження?
  95. Який порядок провадження з виконання постанови про накладення штрафу?
  96. Який порядок провадження з виконання постанови про оплатне вилучення предмета та конфіскацію предмета, грошей?
  97. Який порядок провадження з виконання постанови про позбавлення спеціального права?
  98. Який порядок провадження з виконання постанови про застосування громадських, виправних та суспільно корисних робіт?
  99. Який порядок виконання постанови про застосування адміністративного арешту та арешту з утриманням на гауптвахті?
  100. Який порядок провадження з виконання постанови в частині відшкодування майнової шкоди?

  100 відповідей на 100 питань з адміністративної відповідальності