Кількість назв: 965
  1.2. Адміністративно–правовий статус іноземців та осіб без громадянства в Україні
  1.3. Адміністративно–правовий режим іноземців та осіб без громадянства в Україні
  Висновки до розділу 1
  Розділ 2 ПОНЯТТЯ, ВИДИ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА
  2.1. Адміністративна відповідальність іноземців та осіб без громадянства в системі адміністративного примусу та юридичної відповідальності
  2.2. Сутність адміністративної відповідальності іноземців та осіб без громадянства
  2.3. Види та зміст адміністративних стягнень, які застосовуються до іноземців та осіб без громадянства
  Висновки до розділу 2
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Основи застосування адміністративної відповідальності до іноземців та осіб без громадянства в Україні