Кількість назв: 965
  ТЕМА № 2
  ТЕМА № 3
  ТЕМА № 4
  ТЕМА № 5
  ТЕМА № 6
  ТЕМА № 7
  ТЕМА № 8
  ТЕМА № 9
  ТЕМА № 10
  ТЕМА № 11
  ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  САМОСТІЙНА РОБОТА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Тактико-психологічні засади слідчої та оперативно-розшукової діяльності