Кількість назв: 965
  1.2. Детектив Національного антикорупційного бюро України у системі органів досудового розслідування та інших правоохоронних органів, уповноважених на протидію корупції
  1.3. Зарубіжний досвід функціонування детектива як суб’єкта кримінальних процесуальних правовідносин у сфері протидії корупції
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. Кримінальний процесуальний статус детектива Національного антикорупційного бюро України
  2.1. Повноваження детектива Повноваження детектива Національного антикорупційного бюро України як суб’єкта кримінальних процесуальних відносин
  2.2. Процесуальні гарантії діяльності Процесуальні гарантії діяльності та юридична відповідальність детектива Національного антикорупційного бюро України
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. Здійснення повноважень детективом Національного антикорупційного бюро України як суб’єктом кримінальних процесуальних відносин
  3.1. Проблеми реалізації повноважень детективом Національного антикорупційного бюро України як суб’єктом кримінальних процесуальних відносин
  3.2. Взаємодія детектива Національного антикорупційного бюро України з правоохоронними та контролюючими органами під час досудового розслідування корупційних злочинів
  3.3. Прокурорський нагляд та судовий контроль за діяльністю детектива Національного антикорупційного бюро України
  Висновки до розділу 3
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Детектив національного антикорупційного бюро України як суб’єкт кримінальних процесуальних правовідносин