Кількість назв: 965
  1.2 Історико-правовий аналіз становлення та розвитку слідчих підрозділів правоохоронних органів України
  1.3 Поняття та система органів досудового розслідування України
  1.4 Мета, завдання та принципи діяльності слідчих підрозділів правоохоронних органів держави
  РОЗДІЛ 2 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
  2.1 Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування слідчих органів Національної поліції України
  2.2 Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування слідчих органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства
  2.3 Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування слідчих органів безпеки
  2.4 Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування детективів Національного антикорупційного бюро України
  2.5 Адміністративно-правове регулювання організації та функціонування слідчих підрозділів Державного бюро розслідувань та слідчих підрозділів у державних органах, які функціонують до його створення
  РОЗДІЛ 3 ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ
  3.1 Функціонування системи досудового слідства у державах-членах Європейського Союзу
  3.2 Організація та функціонування системи слідчих органів країн Північної та Південної Америки
  3.3 Адміністративно-правове забезпечення організації та функціонування слідчих органів країн СНД
  3.4 Можливості використання зарубіжного досвіду адміністративно-правового забезпечення організації та функціонування слідчих органів в Україні
  РОЗДІЛ 4 УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ В УКРАЇНІ
  4.1 Удосконалення адміністративно-правового статусу слідчих органів та оптимізації їх системи в Україні
  4.2 Оптимізація показників оцінки службової діяльності слідчих органів відповідно до підслідності кримінальних правопорушень за КПК України
  4.3 Удосконалення інформаційного забезпечення та наукової організації роботи в слідчих підрозділах правоохоронних органів України
  4.4 Підвищення взаємодії слідчих підрозділів з іншими суб’єктами кримінального провадження України
  4.5 Удосконалення нагляду та контролю за додержанням законності слідчими підрозділами правоохоронних органів України
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Доктринальні основи організації та функціонування слідчих підрозділів правоохоронних органів