Кількість назв: 965
  Тема 2. Джерела кримінального права зарубіжних країн
  Тема 3. Система Загальної частини кримінального права зарубіжних країн
  Тема 4. Злочинне діяння у кримінальному праві зарубіжних країн
  Тема 5. Покарання у кримінальному праві зарубіжних країн
  Тема 6. Заходи безпеки у кримінальному праві зарубіжних країн
  Тема 7. Система Особливої частини кримінального права зарубіжних країн
  Тема 8. Злочини проти особи у кримінальному праві зарубіжних країн
  Тема 9. Злочини проти власності у кримінальному праві зарубіжних країн
  Тема 10. Злочини проти держави у кримінальному праві зарубіжних країн
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ
  Нормативно-правові акти
  Збірники нормативно-правових актів
  Навчальна література
  Спеціалізовані публікації
  Монографії
  Автореферати дисертацій та дисертації
  Інформаційні ресурси мережі Інтернет

  Кримінальне право зарубіжних країн