Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ І. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ РЕЧОВИХ ПРАВ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО
  1.1. Поняття державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
  1.2. Процедура державної реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень
  1.3. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно
  РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ, ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ ТА ГРОМАДСЬКИХ ФОРМУВАНЬ
  2.1. Особливості та порядок державної реєстрації юридичних осіб
  2.2. Особливості та порядок державної реєстрації фізичних осіб-підприємців
  2.3. Особливості та порядок державної реєстрації громадських формувань
  РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ
  3.1. Акти цивільного стану як об’єкт державної реєстрації
  3.2. Порядок проведення державної реєстрації актів цивільного стану
  3.3. Державний реєстр актів цивільного стану
  РОЗДІЛ 4. ОCКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ ТА БЕЗДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ПОВНОВАЖЕННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ
  4.1. Оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації в адміністративному порядку
  4.2. Судовий порядок оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єктів, які здійснюють повноваження у сфері державної реєстрації

  Нормативно-правове регулювання реєстраційної діяльності