Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ
  1.1. Історичні передумови виникнення та функціонування місцевого самоврядування в Україні
  1.2. Основні етапи становлення та розвитку місцевого самоврядування України
  РОЗДІЛ 2. ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ЗАСАДИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  2.1. Територіальний устрій та його значення. Територіальна громада
  2.2. Правова основа місцевого самоврядування. Устав у системі муніципального законодавства
  2.3. Матеріальна та фінансова основа місцевого самоврядування
  2.4. Земля як об’єкт власності територіальної громади
  2.5. Взаємодія органів місцевого самоврядування з інститутами громадянського суспільства та з місцевими державними адміністраціями
  2.6. Адміністративний договір як перспективний напрям правореалізаційної діяльності органів місцевого самоврядування
  РОЗДІЛ 3. ПОЗАСУДОВИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
  3.1. Практика діяльності Комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації
  3.2. Самоврядний контроль за охороною земель
  РОЗДІЛ 4. СУДОВИЙ ПОРЯДОК ЗАХИСТУ МАЙНОВИХ ПРАВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
  4.1. Спори щодо нежитлових приміщень
  4.1.1. Спори щодо визнання недійсними рішень міської ради
  4.1.2. Спори щодо усунення перешкод у користуванні майном шляхом виселення
  4.1.3. Спори щодо розірвання договорів оренди приміщень та виселення
  4.1.4. Спори щодо скасування реєстрації декларацій про готовнысть об’єкта до експлуатації в порядку реконструкції
  4.1.5. Спори щодо визнання недійсним договору іпотеки та скасування запису щодо обтяження
  4.1.6. Спори щодо визнання договорів купівлі-продажу недійсними
  4.1.7. Спори щодо витребування майна, визнання угод недійсними, скасування реєстрації права власності та виселення
  4.2. Спори щодо земельних ділянок, які вирішуються в порядку господарської юрисдикції
  4.2.1. Спори щодо розірвання договору оренди землі у випадку переходу права власності на об’єкт нерухомості
  4.2.2. Спори щодо розірвання договору резервування
  4.2.3. Спори щодо внесення змін до договору оренди в частині ціни, з врахуванням змін у нормативну грошову оцінку землі (НГО)
  4.2.4. Спори щодо поновлення договору оренди на аналогічних умовах
  4.2.5. Спори щодо стягнення збитків в результаті використання землі без правовстановлюючих документів
  4.2.6. Спори щодо визнання бездіяльності протиправною стосовно розробки проекту землеустрою
  4.2.7. Спори щодо зобов’язання погоджувати межі земельної ділянки
  ВИСНОВКИ
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Місцеве самоврядування та захист майнових прав територіальної громади