Кількість назв: 940
  Тема 5. Публічне адміністрування. Діяльність публічної адміністрації
  Тема 6. Адміністративні договори
  Тема 7. Акти планування як інструменти публічного адміністрування
  Тема 8. Адміністративні процедури
  Тема 9. Конфлікт інтересів на публічній службі. Засоби його врегулювання
  Тема 10. Адміністративні послуги
  Тема 11. Методи діяльності публічної адміністрації
  Тема 12. Адміністративний примус
  Тема 13. Адміністративно-правові режими
  Тема 14. Обмеження та заборони у діяльності публічних службовців
  Тема 15. Адміністративна відповідальність як вид юридичної відповідальності
  Тема 16. Адміністративний проступок як підстава адміністративної відповідальності
  Тема 17. Адміністративні стягнення
  Тема 18. Провадження у справах про адміністративні правопорушення (частина 1)
  Тема 19. Провадження у справах про адміністративні правопорушення (частина 2)
  Тема 20. Публічна служба та правове регулювання її засад (частина 1)
  Тема 21. Публічна служба та правове регулювання її засад (частина 2)
  Тема 22. Заохочення та дисциплінарна відповідальність державних службовців
  Тема 23. Припинення державної служби. Особливості проходження державної служби в окремих органах
  Тема 24. Органи виконавчої влади України та їх адміністративно-правовий статус
  Тема 25. Електронне урядування
  Тема 26. Адміністративно-правовий статус приватних осіб
  Тема 27. Публічне правонаступництво
  Рекомендована література

  Адміністративне право України