Кількість назв: 942
  ГЛАВА 1 ПОНЯТТЯ, ОЗНАКИ, ДЕТЕРМІНАНТИ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ (ПРАВОВИЙ АСПЕКТ)
  §1.1 Тінізація економіки та тіньова економіка, як загрози національній безпеці: передумови існування та розвитку, діалектичний зв'язок
  §1.2 Підходи до визначення категорії «тіньова економіка», її міждисциплінарний характер
  §1.3 Правова природа та передумова функціонування «тінізації економіки»
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ГЛАВА 2 ПРОТИДІЯ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ ЯК ОБ’ЄКТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  §2.1 Поняття протидія тінізації економіки
  §2.2 Співвідношення понять тінізація економіки та корупція
  §2.3 Поняття адміністративно-правового забезпечення протидії тінізації економіки
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ГЛАВА 3 НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  §3.1 Формування нормативно-правового забезпечення протидії тінізації економіки
  §3.2 Спеціальні нормативно-правові акти, метою прийняття яких є протидія тінізації економіки
  §3.3 Нормативно-правові акти, які регулюють проведення окремих заходів за напрямом протидії правопорушенням
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ГЛАВА 4 АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ СТАТУС СУБ’ЄКТІВ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ
  §4.1 Поняття й види суб’єктів адміністративно-правового забезпечення протидії тінізації економіки
  §4.2 Структурно-функціональна характеристика окремих суб’єктів адміністративно-правового забезпечення протидії тінізації економіки
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ГЛАВА 5 СУТНІСТЬ, ПОНЯТТЯ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИХ ТА ІНШИХ ЗАСОБІВ ТА ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
  §5.1 Поняття адміністративно-правових засобів та заходів протидії тінізації економіки
  §5.2 Види адміністративно-правових заходів протидії тінізації економіки. Заходи адміністративної відповідальності у протидії тінізації економіки
  §5.3. Позитивний досвід застосування окремих заходів протидії тінізації економіки в зарубіжних країнах
  ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ЛІТЕРАТУРА

  Адміністративно-правове забезпечення протидії тінізації економіки