Кількість назв: 940
  Розділ 2. АВТОРСЬКЕ ПРАВО
  Розділ 3. СУМІЖНІ ПРАВА
  Розділ 4. ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА ЗАСОБИ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ УЧАСНИКІВ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ, ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
  Розділ 5. ПАТЕНТНЕ ПРАВО
  Розділ 6. ПРАВА НА НЕТРАДИЦІЙНІ ОБ’ЄКТИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  Розділ 7. ЕКОНОМІКА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  Розділ 8. РОЗПОРЯДЖАННЯ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ФОРМА КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ПРАВ
  Розділ 9. ПРАВОВІ ОСНОВИ ЗАХИСТУ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВ
  РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
  КОРИСНІ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСИ
  ГЛОСАРІЙ

  Інтелектуальна власність