Кількість назв: 940
  НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИЧНА АДВОКАТОЛОГІЯ»
  ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «КРИМІНАЛІСТИЧНА АДВОКАТОЛОГІЯ»
  ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ЗІ СПЕЦКУРСУ «КРИМІНАЛІСТИЧНА АДВОКАТОЛОГІЯ»
  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТА
  ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ. ТЕМИ РЕФЕРАТІВ З КУРСУ «КРИМІНАЛІСТИЧНА АДВОКАТОЛОГІЯ»
  МЕТОДИ НАВЧАННЯ
  МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
  ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ
  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
  МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Криміналістична адвокатологія (технологія захисту у кримінальному провадженні України)