Кількість назв: 965
    ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ: ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ, РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
    ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ
    КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ
    РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

    Криміналістична невербалістика