Кількість назв: 965
  ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ „КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО УКРАЇНИ. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА”
  Лекція № 1. Поняття Особливої частини кримінального права, її система і значення. Наукові основи кваліфікації злочинів
  Лекція № 2 Злочини проти основ національної безпеки України
  Лекція № 3. Злочини проти життя особи
  Лекція № 4. Злочини проти здоров’я особи
  Лекція № 5. Злочини проти волі, честі та гідності особи
  Лекція № 6. Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи
  Лекція № 7. Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина
  Лекція № 8. Злочини проти власності
  Лекція № 9. Злочини у сфері господарської діяльності
  Лекція № 10. Злочини проти довкілля
  Лекція № 11. Злочини проти громадської безпеки
  Лекція № 12. Злочини проти безпеки виробництва
  Лекція № 13. Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту
  Лекція № 14. Злочини проти громадського порядку та моральності
  Лекція № 15. Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення
  Лекція № 16. Злочини у сфері охорони державної таємниці, недоторканості державних кордонів, забезпечення призову та мобілізації
  Лекція № 17. Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів
  Лекція № 18. Злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку
  Лекція № 19. Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг
  Лекція № 20. Злочини проти правосуддя
  Лекція № 21. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини)
  Лекція № 22. Злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку
  ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  ОСНОВНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
  ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Кримінальне право України. Особлива частина