Кількість назв: 965
  Плани семінарських занять
  ЛІТЕРАТУРА
  Судова практика
  Принципы международных коммерческих договоров (принципы УНИДРУА (UNIDROIT)
  КОНВЕНЦИЯ Организации Объединенных Наций О договорах международной купли-продажи товаров – Вена, 11 апреля 1980 года –
  Конвенція про позовну давність у міжнародній купівлі-продажу товарів

  Міжнародне комерційне право