Кількість назв: 965
  Тема 4. СТАНДАРТИ ПУБЛІЧНО-ПРАВОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СПРИЧИНЕНУ ШКОДУ
  Тема 5. АЛЬТЕРНАТИВНІ СПОСОБИ ВИРІШЕННЯ СПОРІВ МІЖ АДМІНІСТРАТИВНИМИ ОРГАНАМИ ТА ПРИВАТНИМИ ОСОБАМИ
  Тема 6. ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ ТИМЧАСОВОГО СУДОВОГО ЗАХИСТУ В АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВАХ
  Тема 7. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЩОДО АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОЦЕДУР, ЯКІ ВПЛИВАЮТЬ НА ПРАВА ВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ОСІБ
  Тема 8. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ВИКОНАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ І СУДОВИХ РІШЕНЬ У СФЕРІ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРАВА
  Тема 9. СТАНДАРТИ СУДОВОГО ПЕРЕГЛЯДУ АДМІНІСТРАТИВНИХ СПРАВ
  Тема 10. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ
  Тема 11. ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ЗАСТОСУВАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ СТЯГНЕНЬ
  Тема 12. ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРАВОВІ СТАНДАРТИ ДОСТУПУ ГРОМАДЯН ДО ІНФОРМАЦІЇ В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ
  Тема 13. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ
  Тема 14. ІНФОРМАЦІЙНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН ПРИВАТНОЇ ОСОБИ ТА СУБ’ЄКТІВ ПУБЛІЧНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ПІД ЧАС РЕАЛІЗАЦІЇ НИМИ ПУБЛІЧНО-ВЛАДНИХ ФУНКЦІЙ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Міжнародні стандарти державного управління