Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ I Загальні положення
  Глава 1. Основні положення
  Глава 2. Адміністративна юрисдикція
  Глава 3. Склад суду. Відводи
  Глава 4. Учасники судового процесу
  Глава 5. Докази та доказування
  Глава 6. Процесуальні строки
  Глава 7. Судові виклики і повідомлення
  Глава 8. Судові витрати
  Глава 9. Заходи процесуального примусу
  Глава 10. Забезпечення позову
  РОЗДІЛ II Позовне провадження
  Глава 1. Письмові заяви учасників справи
  Глава 2. Відкриття провадження у справі
  Глава 3. Підготовче провадження
  Глава 4. Врегулювання спору за участю судді
  Глава 5. Відмова позивача від позову. Примирення сторін
  Глава 6. Розгляд справи по суті
  Глава 7. Фіксування судового процесу
  Глава 8. Зупинення і закриття провадження у справі. Залишення позову без розгляду
  Глава 9. Судові рішення
  Глава 10. Розгляд справ за правилами спрощеного позовного провадження
  Глава 11. Особливості позовного провадження в окремих категоріях адміністративних справ
  РОЗДІЛ ІІІ Перегляд судових рішень
  Глава 1. Апеляційне провадження
  Глава 2. Касаційне провадження
  Глава 3. Перегляд судових рішень за нововиявленими або виключними обставинами
  РОЗДІЛ ІV Процесуальні питання, пов’язані з виконанням судових рішень в адміністративних справах
  РОЗДІЛ V Відновлення втраченого судового провадження
  РОЗДІЛ VІ Прикінцеві положення
  РОЗДІЛ VІІ Перехідні положення

  Науково-практичний коментар Кодексу адміністративного судочинства України