Кількість назв: 965
  1.2. Поняття, правова природа та галузева специфіка нормативності кримінального права
  1.3. Генезис нормативності кримінального права
  РОЗДІЛ 2 МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ ДОСЛІДЖЕННЯ НОРМАТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
  2.1. Загальний огляд стану методологічної бази сучасних наукових пошукань у галузі кримінального права
  2.2. Потенціал філософської методології щодо дослідження нормативності кримінального права
  2.3. Потенціал загальнонаукової методологі
  2.4. Потенціал спеціально-юридичної методології щодо дослідження нормативності кримінального права
  РОЗДІЛ 3 НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА У СВІТЛІ ПРОБЛЕМАТИКИ СТРУКТУРУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
  3.1. Нормативність кримінального права і функції кримінального права
  3.2. Нормативність кримінального права і принципи кримінального права
  3.3. Нормативність кримінального права і норми кримінального права
  РОЗДІЛ 4 НОРМАТИВНІ ОСНОВИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ
  4.1. Феноменологія кримінально-правового регулювання: ціннісно-нормативний вимір
  4.2. Окремі засоби законодавчої техніки з позицій їх утилітарності для юридизації цінностей у кримінальному праві
  4.3. Механізм фіксації цінностей у кримінальному праві
  4.4. Механізм ранжування та перерозподілу цінностей у кримінальному праві
  4.5. Механізм охорони цінностей у кримінальному праві
  РОЗДІЛ 5 АНАЛІЗ ОКРЕМИХ «ПРОБЛЕМНИХ ЗОН» ЧИННОГО КК УКРАЇНИ КРІЗЬ ПРИЗМУ КОНЦЕПЦІЇ НОРМАТИВНОСТІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
  5.1. Аналіз окремих «проблемних зон» на рівні фіксації цінностей у чинному КК України
  5.2. Аналіз окремих «проблемних зон» на рівні ранжування та перерозподілу цінностей у чинному КК України
  РОЗДІЛ 6 НОРМАТИВНІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТІ СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ ДИНАМІКИ
  6.1. Темпоральні особливості нормативності кримінального права сучасності
  6.2. Просторова специфіка нормативності кримінального права сучасності
  6.3. Основні вектори подальшого розвитку нормативності кримінального права в суспільстві, що трансформується
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Нормативність кримінального права: теоретико-прикладне дослідження