Кількість назв: 965
  1.2. Функції слідчих підрозділів Національної поліції України
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2. ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ
  2.1. Правове регулювання діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України
  2.2. Міжнародний та зарубіжний досвід правового регулювання діяльності слідчих підрозділів
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3. ПРАВОВІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ СЛІДЧИХ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ
  3.1. Процесуальні повноваження слідчого під час досудового розслідування
  3.2. Правові гарантії діяльності слідчого у кримінальному провадженні
  3.3. Механізм взаємодії слідчого з іншими органами та підрозділами Національної поліції
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ
  4.1. Відомчий контроль за діяльністю слідчих підрозділів Національної поліції України
  4.2. Нагляд прокурора у формі процесуального керівництва під час проведення досудового розслідування
  4.3. Судовий контроль за дотриманням прав, свобод і законних інтересів осіб у кримінальному провадженні
  Висновки до розділу 4
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Організаційно-правові засади діяльності слідчих підрозділів Національної поліції України