Кількість назв: 940
  1.2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН КУРСУ
  1.3. НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ
  РОЗДІЛ ІІ. МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ «ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»
  2.1. ПЛАН, КЛЮЧОВІ СЛОВА ТА ЮРИДИЧНІ КАТЕГОРІЇ ДО ЛЕКЦІЙ
  2.2. ЛЕКЦІЙНІ ЗАНЯТТЯ ДО КУРСУ
  2.3. СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ
  2.4. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  2.5. СИТУАТИВНІ ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ
  2.6. ПИТАННЯ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ З КУРСУ «ОСНОВИ ЗЕМЕЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»
  2.7. СЛОВНИК ТЕРМІНІВ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Основи земельного права України