Кількість назв: 965
  ПРОГРАМА КУРСУ
  МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ КУРСУ
  САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ
  ЗМІСТ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
  ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  КОМПЛЕКСНИЙ ТЕСТ З ДИСЦИПЛІНИ „СІМЕЙНЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО”
  ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ЗАЛІКУ З ДИСЦИПЛІНИ: „СІМЕЙНЕ ТА ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО”
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Основи цивільного та сімейного права України