Кількість назв: 940
  V. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
  Тема № 1-2. Роль та місце інтелектуальної діяльності в розвитку суспільства. Загальні положення права інтелектуальної власності в Україні. Історія та система джерел правового регулювання відносин, пов'язаних з охороною і використанням об’єктів інтелектуальної власності
  Тема 3. Авторське право та суміжні права
  Тема 4. Патентне право (Право промислової власності)
  Тема 5. Правове регулювання засобів індивідуалізації товарів та послуг
  Тема 6. Право інтелектуальної власності на нетрадиційні результати інтелектуальної діяльності.
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
  ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОГО КУРСУ «ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
  СЛОВНИК
  РЕКОМЕНДОВАНІ НОРМАТИВНІ ДЖЕРЕЛА
  ЛІТЕРАТУРА
  ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

  Право інтелектуальної власності