Кількість назв: 940
    БАЗОВИЙ ЗОШИТ ДЛЯ ЛЕКЦІЙ
    ПІДСУМКОВИЙ ТЕСТ
    СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

    Правове регулювання державної служби