Кількість назв: 965
  1.2. Еволюція акцизного оподаткування на території України
  1.3. Соціально-економічна сутність акцизів
  Контрольні питання до розділу 1
  Розділ 2 ПОНЯТТЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ ТА ЙОГО АДМІНІСТРУВАННЯ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ
  2.1. Основні поняття акцизного податку
  2.2. Механізм справляння акцизного податку
  Контрольні питання до розділу 2
  Розділ 3 ГАЛУЗЕВА ХАРАКТЕРИСТИКА СФЕРИ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ УКРАЇНИ
  3.1. Спиртова галузь
  3.2. Алкогольна галузь
  3.3. Тютюнова галузь
  3.4. Паливно-мастильна галузь
  3.5. Транспортна галузь
  3.6. Електроенергетика
  Контрольні питання до розділу 3
  Розділ 4 ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
  Контрольні питання до розділу 4
  Розділ 5 ПОДАТКОВА МІЛІЦІЯ ЯК СУБ’ЄКТ ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
  Контрольні питання до розділу 5
  Розділ 6 ХАРАКТЕРИСТИКА ВИДІВ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА СКОЄННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
  6.1. Кримінальна відповідальність
  6.2. Адміністративна відповідальність
  6.3. Фінансові санкції у вигляді штрафів
  Контрольні питання до розділу 6
  Розділ 7 ТИПОВІ СХЕМИ І ПРИКЛАДИ, А ТАКОЖ КРИМІНОГЕННІ ТЕНДЕНЦІЇ НЕЗАКОННОГО ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
  7.1. Незаконне виготовлення підакцизних товарів
  7.1.1. Незаконне виготовлення спирту
  7.1.2. Незаконне виготовлення алкогольних напоїв
  7.1.3. Незаконне виготовлення тютюнових виробів
  7.1.4. Незаконне виготовлення пального
  7.1.5. Типовий склад злочинного угрупування з незаконного виготовлення та розповсюдження підакцизних товарів та механізм скоєння таких злочинів
  7.2. Незаконне переміщення товарів підакцизної групи через митний кордон України
  7.2.1. Незаконне переміщення спирту та алкогольних напоїв через митний кордон України
  7.2.2. Незаконне переміщення тютюнових виробів через митний кордон України
  7.2.3. Незаконне переміщення пального через митний кордон України
  7.2.4. Незаконне переміщення транспортних засобів через митний кордон України
  7.3. Транспортування та зберігання з метою збуту, а також збут (реалізація) підакцизних товарів, що перебувають у незаконному обігу
  7.4. Підроблення та інші види надходження у незаконний обіг марок акцизного податку
  Контрольні питання до розділу 7
  Розділ 8 МЕТОДИКА ДОКУМЕНТУВАННЯ ТА ДОКАЗУВАННЯ НА ДОСУДОВОМУ ЕТАПІ КРИМІНАЛЬНИХ ПРОВАДЖЕНЬ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
  8.1. Організація заходів щодо виявлення, документування та розслідування злочинів у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів
  8.2. Оперативно-розшукові заходи та негласні слідчі (розшукові) дії, які застосовуються для документування та доказування протиправної діяльності у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів, порядок їх проведення
  8.3. Провадження слідчих (розшукових) дій при розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу підакцизних товарів
  8.4. Особливості проведення експертиз зразків вилучених з незаконного обігу підакцизних товарів
  8.5. Захист доказів на досудовому етапі кримінальних проваджень
  Контрольні питання до розділу 8
  Розділ 9 ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ЕЛЕМЕНТІВ ПРЕДМЕТУ ДОКАЗУВАННЯ ЩОДО ЗЛОЧИНІВ У СФЕРІ НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ
  9.1. Особливості предмету доказування на досудовому етапі кримінальних проваджень та його межі
  9.2. Вид та характер шкоди, завданої злочином
  Контрольні питання до розділу 9
  Розділ 10 ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ВИЛУЧЕННЯ З НЕЗАКОННОГО ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ, ЗБЕРІГАННЯ І ПОДАЛЬШОГО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НИМИ
  10.1. Підстави та порядок вилучення з незаконного обігу підакцизних товарів та їхнє зберігання у рамках кримінальних проваджень
  10.2. Підстави та порядок вилучення з незаконного обігу підакцизних товарів та їхнє зберігання у рамках адміністративних проваджень
  10.3. Порядок розпорядження вилученими з незаконного обігу підакцизними товарами після прийняття судових рішень
  Контрольні питання до розділу 10
  Розділ 11 ВЗАЄМОДІЯ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ З КОМПЕТЕНТНИМИ ОРГАНАМИ ТА УСТАНОВАМИ ІНОЗЕМНИХ КРАЇН У РОБОТІ З ВИЯВЛЕННЯ ПРАВОПОРУШЕНЬ У ПІДАКЦИЗНІЙ СФЕРІ. МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД
  Контрольні питання до розділу 11
  Розділ 12 ПЕРСПЕКТИВИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЗАХОДІВ З ПРОТИДІЇ НЕЗАКОННОМУ ВИРОБНИЦТВУ ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ З УРАХУВАННЯМ ПОЗИТИВНОГО МІЖНАРОДНОГО ДОСВІДУ
  Контрольні питання до розділу 12
  ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
  ДОДАТКИ
  НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ

  Протидія правопорушенням у сфері виробництва та обігу підакцизних товарів