Кількість назв: 940
  1.2. Поняття та види систематизації муніципального законодавства України
  1.3. Аналітичний огляд досліджень про систематизацію муніципального законодавства України
  Висновки до Розділу 1
  Розділ 2 ІНКОРПОРАЦІЯ ТА КОНСОЛІДАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  2.1. Інкорпорація та консолідація муніципального законодавства України: теорія
  2.2. Перспективи застосування інкорпорації та консолідації до муніципального законодавства України
  Висновки до Розділу 2
  Розділ 3 КОДИФІКАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ
  3.1. Кодифікація муніципального законодавства України: теорія
  3.2. Практика галузевої кодифікації муніципального законодавства України
  3.2.1. Визначення кодифікаційного акта для галузевої кодифікації муніципального законодавства України
  3.2.2. Перспективи інституціональної кодифікації деяких актів муніципального законодавства України в нормативних актах інших галузей права
  3.2.3. Перспективи інституціональної кодифікації деяких актів муніципального законодавства в Законі «Про місцеве самоврядування в Україні»
  Висновки до Розділу 3
  ПІСЛЯМОВА
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Систематизація муніципального законодавства: український досвід