Кількість назв: 965
  § 2. Зобов’язальне правовідношення (зобов’язання). Види зобов’язань
  § 3. Суб’єкти зобов’язань. Треті особи у зобов’язанні. Зміна осіб у зобов’язанні
  § 4. Виконання зобов’язання
  § 5. Способи забезпечення належного виконання зобов’язань
  § 6. Неустойка
  § 7. Порука
  § 8. Гарантія
  § 9. Завдаток
  § 10. Застава
  § 11. Притримання
  § 12. Припинення зобов’язань
  § 13. Правові наслідки порушення зобов’язань
  § 14. Цивільно-правова відповідальність: поняття, умови. Обставини, що виключають вину
  ГЛАВА 2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДОГОВІР
  § 1. Цивільно-правовий договір
  § 2. Зміст цивільно-правового договору і класифікація його умов
  § 3. Порядок укладення договорів
  § 4. Підстави для зміни або розірвання договору
  ГЛАВА 3. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ВЛАСНІСТЬ
  § 1. Поняття та загальна характеристика договорів про передачу майна у власність
  § 2. Договір купівлі-продажу
  § 3. Договір роздрібної купівлі-продажу
  § 4. Договір поставки
  § 5. Договір контрактації
  § 6. Договір постачання енергетичних та інших ресурсів через приєднану мережу
  § 7. Договір міни
  § 8. Договір ренти
  § 9. Договір довічного утримання (догляду)
  § 10. Договір дарування
  ГЛАВА 4. ДОГОВОРИ ПРО ПЕРЕДАЧУ МАЙНА У ТИМЧАСОВЕ ВОЛОДІННЯ ТА КОРИСТУВАННЯ
  § 1. Загальна характеристика договорів про оплатну передачу майна у тимчасове володіння та користування
  § 2. Договір найму (оренди)
  § 3. Договір прокату
  § 4. Договір найму (оренди) земельної ділянки
  § 5. Договір найму (оренди) будівлі або іншої капітальної споруди
  § 6. Договір найму (оренди) транспортного засобу
  § 7. Договір найму (оренди) житла
  § 8. Договір позички
  ГЛАВА 5. ДОГОВОРИ ПРО ВИКОНАННЯ РОБІТ
  § 1. Загальна характеристика договорів про оплатне виконання робіт. Види таких договорів
  § 2. Договір підряду
  § 3. Договір побутового підряду
  § 4. Договір будівельного підряду
  § 5. Договір підряду на проектні та пошукові роботи
  § 6. Договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт
  ГЛАВА 6. ДОГОВОРИ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ
  § 1. Загальні положення про договори з надання послуг. Види таких договорів
  § 2. Договір перевезення
  § 3. Договір транспортного експедирування
  § 4. Договір зберігання
  § 5. Договір страхування
  § 6. Договір доручення
  § 7. Договір комісії
  § 8. Договір управління майном
  § 9. Договір позики, кредитний договір, договір банківського вкладу
  § 10. Договір банківського рахунка
  § 11. Договір факторингу
  § 12. Загальні положення про розрахунки. Види безготівкових розрахунків
  ГЛАВА 7. ДОГОВОРИ ПРО РОЗПОРЯДЖЕННЯ МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. КОМЕРЦІЙНА КОНЦЕСІЯ
  § 1. Загальні положення про договори, які пов’язані з правами на об’єкти інтелектуальної власності
  § 2. Комерційна концесія
  ГЛАВА 8. ДОГОВІР ПРО СПІЛЬНУ ДІЯЛЬНІСТЬ
  § 1. Загальні положення про спільну діяльність
  § 2. Договір простого товариства
  ГЛАВА 9. НЕДОГОВІРНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
  § 1. Публічна обіцянка винагороди без оголошення конкурсу
  § 2. Публічна обіцянка винагороди за результатами конкурсу
  § 3. Вчинення дій в майнових інтересах іншої особи без її доручення
  § 4. Рятування здоров’я та життя фізичної особи, майна фізичної або юридичної особи
  § 5. Створення загрози життю, здоров’ю, майну фізичної особи або майну юридичної особи
  § 6. Деліктні зобов’язання
  § 7. Правові умови виникнення деліктних зобов’язань
  § 8. Загальні положення про порядок та обсяг відшкодування завданої шкоди
  § 9. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист. Відшкодування шкоди, завданої у стані крайньої необхідності
  § 10. Відшкодування моральної шкоди
  § 11. Відшкодування шкоди, завданої найманим працівником установи, підприємства, організації під час виконання ним своїх трудових обов’язків
  § 12. Відшкодування шкоди, завданої органом державної влади, органом влади Автономної Республіки Крим або органом місцевого самоврядування
  § 13. Відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури або суду
  § 14. Відшкодування шкоди, завданої злочином
  § 15. Відшкодування шкоди, завданої особами, які не досягли повноліття
  § 16. Відшкодування шкоди, завданої джерелом підвищеної небезпеки. Відшкодування ядерної шкоди
  § 17. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров’я або смертю
  § 18. Відшкодування шкоди, завданої внаслідок недоліків товарів, робіт (послуг)
  § 19. Набуття, збереження майна без достатньої правової підстави. Кондикційні зобов’язання
  ГЛАВА 10. СПАДКОВЕ ПРАВО
  § 1. Поняття спадкування, види спадкування. Відкриття спадщини, час і місце відкриття спадщини
  § 2. Склад спадщини
  § 3. Правовий статус спадкодавця та спадкоємців
  § 4. Об’єкти спадкового правонаступництва
  § 5. Спадкування за заповітом
  § 6. Посвідчення заповіту
  § 7. Зміст заповіту
  § 8. Тлумачення заповіту
  § 9. Види заповідальних розпоряджень
  § 10. Право на обов’язкову частку у спадщині
  § 11. Спадкування за законом
  § 12. Право на прийняття спадщини
  § 13. Дії, які свідчать про прийняття спадщини
  § 14. Виконання заповіту
  § 15. Оформлення права на спадщину
  § 16. Спадковий договір

  Цивільне право України. Частина 2