Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1 МЕТОДОЛОГІЧНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА
  1.1 Конституційне право на соціальний захист і його роль у розвитку соціального законодавства України
  1.2 Правова природа соціального законодавства України
  1.3 Методи дослідження соціального законодавства України: теоретико-правовий аналіз
  1.4 Генеза та еволюція вітчизняного соціального законодавства (ретроспективно-правовий аналіз)
  1.5 Правовий концепт «європейські соціальні стандарти»
  РОЗДІЛ 2 АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС: ДОКТРИНАЛЬНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  2.1 Адаптація соціального законодавства України до законодавства ЄС: теоретико-правовий дискурс
  2.2 Витоки та етапи розвитку адаптації національного соціального законодавства до законодавства ЄС
  2.3 Сучасний стан реалізації та тенденції розвитку адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС
  2.4 Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України
  РОЗДІЛ 3   АДАПТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ   ДО ЗАКОНОДАВСТВА ЄС:   ІНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ
  3.1 Ознаки адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС
  3.2 Форми адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС
  3.3 Інституційні засади адаптації соціального законодавства України до acquis communautaire
  3.4 Контроль за відповідністю проектів нормативно-правових актів соціального законодавства України праву Європейського Союзу
  РОЗДІЛ 4   СОЦІАЛЬНЕ ЗАКОНОДАВСТВО У КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО  СОЮЗУ: НАПРЯМИ ЗАПОЗИЧЕННЯ В УКРАЇНУ
  4.1 Національні особливості соціального законодавства ФРН
  4.2 Соціальне забезпечення населення у Франції: зміст та шляхи удосконалення соціального законодавства України
  4.3 Порівняльно-правовий аналіз соціального законодавства України і Естонської та Латвійської Республік
  4.4 Перспективи впровадження в Україні Польського досвіду реформування соціального законодавства
  4.5 Швейцарія як соціальна держава: використання позитивного досвіду в Україні
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Теоретико-правові основи адаптації соціального законодавства України до законодавства Європейського Союзу