Кількість назв: 965
  1.2. Предмет шахрайства, пов’язаного з відчуженням нерухомого майна громадян. Місце та час його вчинення
  1.3. Способи вчинення шахрайства та слідова картина
  1.4. Характеристика особи злочинця та потерпілого
  РОЗДІЛ 2 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗСЛІДУВАННЯ ШАХРАЙСТВА, ПОВ’ЯЗАНОГО З ВІДЧУЖЕННЯМ ОБ’ЄКТІВ НЕРУХОМОГО МАЙНА ГРОМАДЯН
  2.1. Криміналістичний аналіз первісної інформації та планування розслідування, залежно від типових слідчих ситуацій
  2.2. Особливості взаємодії слідчого з оперативними підрозділами та органами, діяльність яких пов’язана із супроводженням правочинів щодо відчуження об’єктів нерухомості
  РОЗДІЛ 3 ТАКТИКА ПРОВЕДЕННЯ ОКРЕМИХ СЛІДЧИХ (РОЗШУКОВИХ) ТА ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ДІЙ
  3.1. Провадження окремих слідчих (розшукових) дій, спрямованих на отримання інформації з особистісних джерел
  3.2. Тактика слідчих (розшукових) дій, спрямованих на вилучення інформації з речових джерел
  3.3. Особливості використання спеціальних знань
  ВИСНОВКИ
  БІБЛІОГРАФІЧНІ ПОСИЛАННЯ
  ДОДАТКИ

  Теоретичні засади методики розслідування шахрайства, пов’язаного з відчуженням об’єктів нерухомого майна громадян