Кількість назв: 963
  Заняття 2. Морфологія хромосом. Видові особливості каріотипів
  Заняття 3. Нуклеїнові кислоти як носії генетичної інформації
  Заняття 4. Будова генів. Біохімічні взаємодії генів
  Заняття 5. Молекулярні механізми найважливіших генетичних процесів
  Частина ІІ. Закономірності успадкування генів
  Заняття 1. Закономірності успадкування якісних ознак при моногібридному схрещуванні
  Заняття 2. Закономірності успадкування якісних ознак при дигібридному схрещуванні
  Заняття 3. Типи домінування та взаємодії алельних генів
  Заняття 4. Типи взаємодії неалельних генів
  Заняття 5. Вивчення характеру успадкування ознак при повному і неповному зчепленні генів
  Заняття 6. Генетичний аналіз кросинговеру. Побудова генетичних карт хромосом
  Заняття 7. Успадкування ознак зчеплених зі статтю
  Частина ІІІ. Прикладні аспекти генетики в аграрних технологіях
  Заняття 1. Множинний алелізм
  Заняття 2. Імуногенетика, генетичний поліморфізм білків. Визначення груп крові. Родинно-генетичний аналіз. Визначення батьківства
  Заняття 3. Визначення генетичної структури популяції
  Частина ІV. Генетико-математичний аналіз
  Заняття 1. Поняття про вибірку, варіаційний ряд та тип розподілу ознак
  Заняття 2. Метод варіаційної статистики для великих вибірок
  Заняття 3. Метод варіаційної статистики для малих вибірок. Визначення достовірності різниці між показниками контрольних та дослідних груп
  Заняття 4. Визначення коефіцієнта кореляції між кількісними ознаками у великих вибірках
  Заняття 5. Визначення коефіцієнта кореляції між кількісними ознаками у малих вибірках
  Заняття 6. Визначення зв’язку між альтернативними ознаками
  Заняття 7. Основи дисперсійного аналізу
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Генетика з біометрією