Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
  ГЛАВА 1 ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК СПЕЦИФІЧНИЙ СПОСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВОВИХ НОРМ
  1.1. Еволюція уявлень про поняття, природу та особливості правозастосування
  1.2. Місце правозастосування в процесі реалізації правових норм та його відмінність від правотворчості
  1.3. Поняття, зміст, ознаки, характерні риси, особливості, типи та значення правозастосування
  1.4. Підстави, принципи та ціннісний вимір правозастосування
  1.5. Функції правозастосування
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ГЛАВИ
  ГЛАВА 2 МЕХАНІЗМ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ: ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ
  2.1. Місце механізму правозастосування в механізмі правового регулювання, його поняття, сутність, функціональні завдання та особливості
  2.2. Структура механізму правозастосування
  2.2.1. Поняття та загальна характеристика структури механізму правозастосування
  2.2.2. Об’єкт правозастосування
  2.2.3. Методи правозастосування
  2.2.4. Процедури правозастосування
  2.3. Суб’єкти правозастосування
  2.4. Ефективність механізму правозастосування
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ГЛАВИ
  ГЛАВА 3 ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРАВОЗАСТОСОВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЯК ОСОБЛИВОГО ВИДУ ЮРИДИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ФОРМИ ТА СТАДІЇ ЇЇ ЗДІЙСНЕННЯ
  3.1. Поняття правозастосовної діяльності, її зміст та сутнісні ознаки
  3.2. Процедурно-процесуальні форми здійснення правозастосовної діяльності
  3.2.1. Установчо-розпорядча форма правозастосовної діяльності
  3.2.2. Правоохоронна форма правозастосовної діяльності
  3.2.3. Судова форма правозастосовної діяльності
  3.3. Стадії здійснення правозастосовної діяльності
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ГЛАВИ
  РОЗДІЛ 2 ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
  ГЛАВА 4 ТЛУМАЧЕННЯ НОРМ ПРАВА ЯК СТАДІЯ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ
  4.1. Доктринальні підходи до розуміння тлумачення норм права
  4.2. Поняття, етапи, об'єктивна необхідність, функції та структура системи тлумачення норм права
  4.3. Основні принципи тлумачення норм права
  4.4. Способи тлумачення норм права
  4.5. Види тлумачення норм права
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ГЛАВИ
  ГЛАВА 5 АКТ ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ ЯК ФАКТ ІНДИВІДУАЛЬНОГОРЕГУЛЮВАННЯ СУСПІЛЬНИХ ВІДНОСИН
  5.1. Юридична природа актів правозастосування та їх місце в системі правових актів
  5.2. Поняття, ознаки, особливості та класифікація актів правозастосування
  5.3. Юридична техніка актів правозастосування
  5.4. Юридична мова актів правозастосування
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ГЛАВИ
  ГЛАВА 6 ПРАВОЗАСТОСУВАННЯ В УМОВАХ ПРОГАЛИН У ЗАКОНОДАВСТВІ ТА КОЛІЗІЙ ПРАВОВИХ НОРМ
  6.1. Прогалини в законодавстві, їх поняття, причини та види
  6.2. Засоби подолання прогалин у законодавстві
  6.3. Колізії норм права та законодавства
  6.4. Механізм подолання колізій норм права
  ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
  ТЕМИ РЕФЕРАТІВ
  ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПОГЛИБЛЕНОГО ВИВЧЕННЯ ГЛАВИ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДО ВСЬОГО КУРСУ

  Теорія правозастосування