Кількість назв: 965
  1.2. Предмет генетики популяцій, її значеня в селекції сільськогосподарських тварин
  1.3. Визначення і класифікація популяцій
  1.4. Методи досліджень у популяційній генетиці
  2. Спадкова гетерогенність популяцій
  2.1. Генетична мінливість у контексті біорізноманіття
  2.2. Моделі популяцій
  2.3. Генетичний поліморфізм та його значення
  2.4. Різновиди поліморфізму
  2.5. Вивчення генетичної мінливості за антигенами та білками
  2.6. Хромосомні і геномні мутації
  2.7. Поліморфізм ДНК
  3. Кількісна оцінка генетичної мінливості популяцій
  3.1. Основні поняття теорії ймовірності
  3.2. Основні генетичні параметри популяційної мінливості
  3.3. Закон Кастла-Гарді-Вайнберга
  3.4. Закон Пірсона
  4. Фенетичний аналіз популяцій
  4.1. Фенетика популяцій
  4.2. Поняття фену, його виділення і застосування
  4.3. Методи феноаналізу популяцій
  5. Фактори динаміки генетичної структури популяцій
  5.1. Мутації
  5.2. Міграції (генний потік)
  5.3. Інбридинг
  5.4. Дрейф генів та ефективний розмір популяції
  5.5. Відбір
  6. Генетичний вантаж популяцій
  6.1. Поняття генетичного вантажу
  6.2. Генетичні аномалії та методи їх визначення
  6.3. Оцінка обсягу генетичного вантажу
  6.4. Різновиди генетичного вантажу
  7. Підроздільність популяцій
  7.1. Ефект Валунда
  7.2. Визначення рівня диференціації
  7.3. Моделі структури популяції
  8. Видо- й породоутворення
  8.1. Поняття про біологічний вид
  8.2. Мономорфізм виду
  8.3. Мікроеволюція та видоутворення
  8.4. Еволюційні зміни при доместикації
  8.5. Уявлення про породу і породоутворення
  9. Генетика кількісних ознак і племінна цінність тварин
  9.1. Природа кількісних ознак
  9.2. Принципи аналізу кількісних ознак
  9.3. Кількісна генетична модель
  9.4. Успадковуваність і повторюваність кількісних ознак
  9.5. Відбір за кількісними ознаками
  9.6. Оцінка племінної цінності тварин
  9.7. Ідентифікація локусів кількісних ознак
  ЧАСТИНА ІІ.
  10. Генофонд сільськогосподарських тварин в Україні
  11. Популяційна генетика й селекція свиней
  11.1. Походження і біологічні особливості свиней
  11.2. Генетика свиней
  11.3. Особливості селекції свиней
  11.4. Використання інбридингу і аутбридингу у свинарстві
  11.5. ДНК-типування у свинарстві
  12. Популяційна генетика й селекція великої рогатої худоби
  12.1. Походження і біологічні особливості великої рогатої худоби
  12.2. Генетика великої рогатої худоби
  12.3. Генетика популяцій і селекція у молочному скотарстві
  12.4. Генетика популяцій і селекція у м’ясному скотарстві
  12.5. ДНК-типування у скотарстві
  13. Популяційна генетика й селекція овець
  13.1. Походження і біологічні особливості овець
  13.2. Генетика вівці домашньої
  13.3. Селекція за господарсько корисними ознаками у вівчарстві
  13.4. Використання інбридингу і аутбридингу у вівчарстві
  14. Популяційна генетика й селекція коней
  14.1. Походження і біологічні особливості коней
  14.2. Генетика коней
  14.3. Генетична природа масті коней
  14.4. Особливості селекції коней
  15. Популяційна генетика й селекція птахів
  15.1. Походження і біологічні особливості птахів
  15.2. Генетика птахів
  15.3. Успадковуваність і кореляції селекційних ознак у птахів
  15.4. Селекція птахів у контексті взаємодії «генотип-середовище»
  ІМЕННИЙ ПОКАЖЧИК
  ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК
  ЛІТЕРАТУРА

  Генетика популяцій