Кількість назв: 940
  ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
  ТЕМА 1. ПРЕДМЕТ, МЕТОД І СИСТЕМА ТРУДОВОГО ПРАВА
  ТЕМА 2. ДЖЕРЕЛА ТРУДОВОГО ПРАВА УКРАЇНИ
  ТЕМА 3. ПРИНЦИПИ ТРУДОВОГО ПРАВА
  ТЕМА 4. ТРУДОВІ ПРАВОВІДНОСИНИ ТА ЇХ СУБ’ЄКТИ
  ТЕМА 5. МІЖНАРОДНО-ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРАЦІ
  ТЕМА 6. ОСНОВИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗАЙНЯТОСТІ НАСЕЛЕННЯ І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
  ТЕМА 7. ТРУДОВИЙ ДОГОВІР
  ТЕМА 8. РОБОЧИЙ ЧАС І ЧАС ВІДПОЧИНКУ
  ТЕМА 9. ОПЛАТА ПРАЦІ. ГАРАНТІЇ ТА КОМПЕНСАЦІЇ
  ТЕМА 10. ТРУДОВА ДИСЦИПЛІНА
  ТЕМА 11. МАТЕРІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ
  ТЕМА 12. ОХОРОНА ПРАЦІ. НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ І ПРАВИЛ З ОХОРОНИ ПРАЦІ
  ТЕМА 13. ІНДИВІДУАЛЬНІ ТРУДОВІ СПОРИ
  ТЕМА 14. ПРАВОВІ ОСНОВИ СОЦІАЛЬНОГО ДІАЛОГУ У СФЕРІ ПРАЦІ
  ТЕМА 15. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТРУДОВИХ КОЛЕКТИВІВ ПРОФЕСІЙНИХ СПІЛОК У СФЕРІ ПРАЦІ
  ТЕМА 16. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЙ РОБОТОДАВЦІВ, ЇХ ОБ’ЄДНАНЬ
  ТЕМА 17. КОЛЕКТИВНІ УГОДИ І КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ
  ТЕМА 18. КОЛЕКТИВНІ ТРУДОВІ СПОРИ (КОНФЛІКТИ)
  ТЕМИ НАУКОВИХ ПОВІДОМЛЕНЬ ТА РЕФЕРАТІВ
  ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ

  Трудове право України