Кількість назв: 965
  КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ
  КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
  КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
  ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
  СІМЕЙНЕ ПРАВО
  НОТАРІАТ
  ЖИТЛОВЕ ПРАВО
  ТРУДОВЕ ПРАВО
  ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
  АГРАРНЕ ПРАВО
  ЕКОЛОГІЧНЕ ПРАВО
  ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
  ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
  ФІНАНСОВЕ ПРАВО
  МИТНЕ ПРАВО
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
  МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
  МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
  ПРАВОВА СТАТИСТИКА
  СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ
  СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ
  ENGLISH-UKRAINIAN DICTIONARY OF LEGAL TERMS
  THEORY OF STATE AND LAW
  CONSTITUTIONAL LAW OF UKRAIN
  MUNICIPAL LAW
  ADMINISTRATIVE LAW (ADMINISTRATIVE CODE)
  CRIMINAL LAW (CRIMINAL CODE). CRIMINOLOGY
  CRIMINAL EXECUTIVE LAW (CRIMINAL EXECUTIVE CODE)
  CRIMINAL PROCEDURE
  CIVIL LAW (CIVIL CODE)
  CIVIL PROCEDURE
  FAMILY LAW (FAMILY CODE)
  NOTARIAT
  HOUSING LAW (HOUSING CODE)
  LABOUR LAW (LABOUR CODE)
  RIGHT TO SOCIAL SECURITY (SOCIAL SECURITY LAW)
  LAND LAW
  AGRARIAN LAW
  ENVIRONMENT LAW
  ECONOMIC LAW (ECONOMIC CODE)
  ECONOMIC PROCEDURAL LAW
  FINANCIAL LAW
  CUSTOMS LAW (CUSTOMS CODE)
  INFORMATIONAL LAW
  INTERNATIONAL PUBLIC LAW
  INTERNATIONAL PRIVATE LAW
  LEGAL STATISTICS
  FORENSIC (LEGAL) MEDICINE AND PSYCHIATRY
  JUDICIAL ACCOUNTING

  Українсько-англійський/англійсько-український словник юридичних термінів