Кількість назв: 965
  КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ
  МУНІЦИПАЛЬНЕ ПРАВО
  АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО ТА ПРОЦЕС
  КРИМІНАЛЬНЕ ПРАВО. КРИМІНОЛОГІЯ
  КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО
  КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
  ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
  ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС
  СІМЕЙНЕ ПРАВО
  НОТАРІАТ
  ЖИТЛОВЕ ПРАВО
  ТРУДОВЕ ПРАВО
  ПРАВО СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ
  ЗЕМЕЛЬНЕ ПРАВО
  АГРАРНЕ ПРАВО
  ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
  ГОСПОДАРСЬКЕ ПРОЦЕСУАЛЬНЕ ПРАВО
  ФІНАНСОВЕ ПРАВО
  МИТНЕ ПРАВО
  ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
  МІЖНАРОДНЕ ПУБЛІЧНЕ ПРАВО
  МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО
  ПРАВОВА СТАТИСТИКА
  СУДОВА МЕДИЦИНА ТА ПСИХІАТРІЯ
  СУДОВА БУХГАЛТЕРІЯ
  POLSKO-UKRAIŃSKI SŁOWNIK TERMINÓW PRAWNICZYCH
  TEORIA PAŃSTWA I PRAWA
  PRAWO KONSTYTUCYJNE UKRAINY
  PRAWO MUNICYPALNE
  PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE
  PRAWO KARNE. KRYMINOLOGIA
  PRAWO KARNE WYKONAWCZE
  POSTĘPOWANIE KARNE
  PRAWO CYWILNE
  POSTĘPOWANIE CYWILNE
  PRAWO RODZINNE
  NOTARIAT
  PRAWO LOKALOWE
  PRAWO PRACY
  PRAWO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO (SOCJALNEGO)
  PRAWO ZIEMSKIE
  PRAWO ROLNE
  PRAWO GOSPODARCZE
  PRAWO GOSPODARCZE MATERIALNE I PROCESOWE
  PRAWO FINANSOWE
  PRAWO CELNE
  PRAWO INFORMACYJNE
  MIĘDZYNARODOWE PRAWO PUBLICZNE
  MIĘDZYNARODOWE PRAWO PRYWATNE
  STATYSTYKA PRAWNICZA
  MEDYCYNA SĄDOWA I PSYCHIATRIA
  KSIĘGOWOŚĆ SĄDOWA

  Українсько-польський/польсько-український словник юридичних термінів