Кількість назв: 940
  РОЗДІЛ 1. Теоретичні засади розвитку та існування фінансово-правових санкцій
  1.1. Поняття і зміст фінансово-правових санкцій
  1.2. Ознаки фінансово-правових санкцій
  1.3. Функції фінансово-правових санкцій
  1.4. Класифікація фінансово-правових санкцій
  1.5. Характерні риси фінансово-правових санкцій
  1.6. Порівняльний аналіз фінансово-правових санкцій та заходів впливу, що застосовуються за порушення бюджетного законодавства
  1.7. Особливості співвідношення фінансово-правової відповідальності, фінансового правопорушення та фінансово-правової санкції
  РОЗДІЛ 2. Правове регулювання фінансово-правових санкцій та механізм їх реалізації
  2.1. Підстави застосування фінансово-правових санкцій
  2.2. Суб’єктний склад правопорушників
  2.3. Порядок застосування фінансово-правових санкцій
  2.4. Звільнення від застосування та сплати фінансово-правових санкцій. Виключення можливості застосування фінансово-правових санкцій
  РОЗДІЛ 3. Обґрунтування відокремленості фінансово-правових санкцій від санкцій, що виникають з цивільно-правової, господарсько-правової та адміністративно-правової відповідальності
  3.1. Відмінності між заходами фінансово-правової та цивільно-правової відповідальності
  3.2. Відмінності між фінансово-правовими санкціями та санкціями, що ґрунтуються на підставі господарсько-правової відповідальності
  3.3. Відмінності фінансово-правових санкцій та адміністративних стягнень
  РОЗДІЛ 4. Досвід та практика зарубіжних країн у питанні застосування фінансово-правових санкцій
  4.1. Фінансово-правові санкції за законодавством Російскої Федерації
  4.2. Фінансово-правові санкції за законодавством Сполучених Штатів Америки
  4.3. Фінансово-правові санкції за законодавством Федеративної Республіки Німеччина, Австрії та Швейцарії
  4.3.1. Фінансово-правові санкції за законодавством Федеративної Республіка Німеччина
  4.3.2. Фінансово-правові санкції за законодавством Австрії
  4.3.3. Фінансово-правові санкції за законодавством Швейцарії
  4.4. Фінансово-правові санкції за законодавством Великобританії та Північної Ірландії
  4.5. Фінансово-правові санкції за законодавством Китайської Народної Республіки (КНР)
  РОЗДІЛ 5. Досягнення чинного законодавства України у сфері правового регулювання відносин фінансово-правової відповідальності та перспективи його можливого розвитку
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Фінансово-правові санкції