Кількість назв: 963
  ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
  МОДУЛЬ 1. Розвиток агропромислового комплексу (АПК)
  Змістовий модуль 1. Загальна екологічна ситуація в АПК України
  Тема 1. Поняття про АПК
  Тема 2. Роль агропромислового комплексу (АПК) в національній економіці, його структура та форми організації
  Тема 3. Структурні і територіальні особливості агропромислових комплексів
  Змістовий модуль 2. Особливості формування агропромислових комплексів
  Тема 4. Державний контроль за охороною земель. Українська лабораторія якості і безпеки продукції АПК
  Тема 5. Відповідальність за порушення земельного законодавства
  Тема 6. Вимоги та обмеження щодо зберігання пестицидів
  МОДУЛЬ 2. Управління і контроль в АПК
  Змістовий модуль 3. Інспектування використання і охорони земель
  Тема 8. Основні функції управління і контролю в агропромисловому комплекс
  Тема 9. Розвиток інфраструктури аграрного ринку
  Змістовий модуль 4. Інспектування використання і охорони земель
  Тема 10. Концепція державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2020 року
  Тема 11. Про державну інспекцію сільського господарства України
  Тема 12. Процес контролю, що здійснюється інспектором за використанням і охороною земель
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
  Практична робота №2 Тема: Ознайомлення з методами розв’язання проблем з радіоактивними відходами
  Практична робота №3 Тема: Вивчення радіологічного стану грунтів Рівненської області
  Практична робота №4 Тема: Принципи раціонального застосування мінеральних ресурсів
  Практична робота №5 Тема: Вивчення методики розрахунку балансу гумусу у ґрунті
  Практична робота №6 Тема: Розрахунок потреби у мінеральних добривах
  Практична робота №7 Тема: Проведення моніторингу земель
  Практична робота №8 Тема: Вивчення нормативно-правової бази регулювання у сфері охорони земель
  Практична робота №9 Тема: Вивчення нормативно-правової бази у відтворенні родючості грунтів
  Практична робота №10 Тема: Освоєння методики проведення екологічного контролю в АПК
  ДОДАТКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ТА РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Екологічний контроль в агропромисловому комплексі