Кількість назв: 946
  1.2. Крупність крапель дощу
  1.3. Рівномірність поливу
  1.4. Фактична поливна норма
  1.5. Оптимальна тривалість поливу
  1.6. Питома потужність штучного дощу
  1.7. Агротехнічні вимоги до поливу дощуванням
  Запитання для самоконтролю
  2. РОБОЧІ ОРГАНИ МАШИН ДЛЯ ФОРМУВАННЯ ШТУЧНОГО ДОЩУ
  2.1. Дощувальні насадки
  2.2. Дощувальні апарати
  2.3. Дощувальні машини, агрегати та установки
  Запитання для самоконтролю
  3. ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ ПОЗИЦІЙНОЇ ДІЇ
  3.1. Колісний дощувальний трубопровід ДКШ-64-800 «Волжанка»
  3.2. Дощувальний колісний трубопровід ДКГ-80 «Ока»
  3.3. Широкозахватна багатоопорна дощувальна машина ДФ-120«Дніпро»
  3.4. Розрахунок елементів техніки поливу для машин позиційної дії
  Запитання для самоконтролю
  4. ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ ФРОНТАЛЬНОЇ ДІЇ
  4.1. Двоконсольний дощувальний агрегат ДДА-100МА
  4.2. Електрифікована дощувальна машина фронтального пересування «Кубань»
  4.3. Машина дощувальна фронтальна автоматизована МДФА-800/200 «Таврія»
  4.4. Дощувальні машини з електроприводом шлангові «Кубань-ЛШ» і «Міні-Кубань-ФШ»
  Запитання для самоконтролю
  5. ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ КОЛОВОЇ ДІЇ
  5.1. Самохідна дощувальна машина «Фрегат»
  5.2. Нові модифікації дощувальної машини «Фрегат»
  5.3. Дощувальна машина «Кубань-ЛК»
  Запитання для самоконтролю
  6. ДАЛЕКОСТРУМИННІ ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ
  6.1. Дощувач далекоструминний навісний ДДН-70
  6.2. Дощувач далекоструминний навісний ДДН-100
  Запитання для самоконтролю
  7. СУЧАСНІ ЗАКОРДОННІ ШИРОКОЗАХВАТНІ ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ
  7.1. Дощувальна машина Zimmatic
  7.2. Дощувальна машина Valley
  7.3. Дощувальні машини T-L Irrigation Company
  7.4. Дощувальна машина Electrogator II фірми Reinke
  7.5. Широкозахватні дощувальні машини фірми Bauer
  7.6. Автоматичні дощувальні машини типу RKD
  Запитання для самоконтролю
  8. ШЛАНГОБАРАБАННІ ДОЩУВАЛЬНІ МАШИНИ
  8.1. Мобільна дощувальна установка МДУ-75
  8.2. Дощувачі шлангові «Агрос ДШ»
  8.3. Шлангові дощувачі від фірми Hüdig/Huedig
  8.4. Дощувальна установка Irrifrance Optima
  8.5. Дощувальні машини барабанного типу Ocmis
  8.6. Дощувальні машини фірми BEINLICH
  8.7. Шлангобарабанні дощувальні машини RAINSTAR
  8.8. Шлангобарабанні дощувальні машини фірми IRTEC
  8.9. Розрахунок елементів техніки поливу шлангобарабанними дощувальними машинами
  Запитання для самоконтролю
  9. СТАЦІОНАРНІ ТА СИНХРОННО-ІМПУЛЬСНІ ДОЩУВАЛЬНІ СИСТЕМИ
  9.1. Стаціонарні дощувальні системи
  9.2. Зрошення висувними дощувальними апаратами
  9.2.1. Системи автоматичного поливу фірми Nelson
  9.2.2. Системи автоматичного поливу K-RAIN
  9.2.3. Системи автоматичного поливу фірми Hunter
  9.3. Розрахунок елементів техніки поливу стаціонарної дощувальної системи
  9.4. Синхронне імпульсне дощування
  Запитання для самоконтролю
  10. ПРОДУКТИВНІСТЬ ДОЩУВАЛЬНИХ МАШИН І УСТАНОВОК
  10.1. Розрахунок продуктивності дощувальних машин
  10.2. Розрахунок норм обслуговування дощувальних машин і установок
  Запитання для самоконтролю
  11. ВНЕСЕННЯ МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ З ПОЛИВНОЮ ВОДОЮ ДОЩУВАННЯМ
  11.1. Технологія удобрювального зрошення
  11.2. Агротехнічні вимоги до внесення добрив з поливною водою дощуванням
  11.3. Фактори, що впливають на рівномірність розподілу добрив
  11.4. Засоби внесення добрив з поливною водою на зрошувальній мережі
  11.5. Обладнання для механізованого приготування і накопичення робочих розчинів
  11.6. Дозування подачі удобрювальних розчинів у поливну воду
  11.7. Технічні засоби внесення добрив з поливною водою на дощувальних машинах
  11.8. Дощувальні машини для поливу підготовленими стоками тваринницьких комплексів
  Запитання для самоконтролю
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
  ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК

  Зрошення сільськогосподарських культур способом дощування