Кількість назв: 965
  1.2. Засади регулювання відносин власності
  1.3. Поняття власності та права власності
  1.4. Зміст та здійснення права власності
  1.5. Проблеми обмеження права власності при встановленні особистих сервітутів
  РОЗДІЛ ІІ КЛАСИЧНЕ РЕЧОВЕ ПРАВО ТА ІТ
  2.1. Вітчизняна класична концепція права власності перед викликами інформаційного суспільства
  2.2. Інтелектуальна власність як власність віртуальна
  2.3. Інтернет речей: новий погляд на речі як об’єкти права власності
  2.4. Доменне ім’я як різновид віртуального майна
  РОЗДІЛ ІІІ ОКРЕМІ ВИДИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  3.1. Проблеми визначення видів права власності
  3.2. Право публічної власності
  3.3. Право приватної власності
  3.4. Право довірчої власності
  3.5. Право спільної власності
  3.6. Проблеми поділу спільної власності подружжя
  РОЗДІЛ IV ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  4.1. Поняття та суб’єкти права інтелектуальної власності
  4.2. Зміст права інтелектуальної власності. Структура права інтелектуальної власності
  4.3. Способи використання об’єкта права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності
  4.4. Авторське право
  4.5. Право промислової власності
  4.6. Засоби індивідуалізації учасників цивільного обігу товарів і послуг
  4.7. Нетрадиційні об’єкти права інтелектуальної власності
  4.8. Проблеми та перспективи у сфері захисту прав інтелектуальної власності
  РОЗДІЛ V НАБУТТЯ ТА ПРИПИНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  5.1. Загальні положення про набуття права власності
  5.2. Первісні (первинні) способи набуття права власності
  5.3. Вторинні (похідні) способи набуття права власності
  5.4. Припинення права власності
  5.5. Проблемні питання набуття та припинення права власності за цивільним законодавством України
  РОЗДІЛ VI ЗАХИСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ
  6.1. Загальна характеристика захисту права власності
  6.2. Віндикаційний позов
  6.3. Захист права власності від порушень, не пов’язаних із позбавленням володіння
  6.4. Визнання права власності
  6.5. Інші засоби захисту права власності. Персональні засоби захисту права власності
  6.6. Зміна парадигми цивільно-правового захисту права власності
  ДОДАТОК

  Право власності