Кількість назв: 965
  3. Соціологія права у системі наук, її основні питання та функції
  4. Значення соціології права в підготовці юристів
  Розділ 2. ТЕОРІЯ CОЦІОЛОГІЇ ПРАВА
  1. Розвиток cоціології права по П. Селзнік та Р. Томашич
  2. Становлення соціології права: «відкриття соціології юристами, права соціологами»
  3. Класичні теорії в соціології права: М. Вебер, Е. Дюркгейм, К. Маркс, Т. Парcонс
  4. Сучасний стан соціології права
  Розділ 3. ПРАВО, ЯК СОЦІАЛЬНЕ ЯВИЩЕ
  1. Соціальне управління та соціальна обумовленість права
  2. Соціальна цінність права
  3. Суспільні відносини та соціальна характеристика суб’єктів права (правосуб’єктності)
  4. Система суб’єктів права та їх соціальні властивості
  5. Прогнозування, як один з аналітичних методів соціально-правових досліджень
  Розділ 4. СОЦІАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ПРАВА
  1. Поняття соціальної ефективності права та її основні категорії
  2. Критерії соціальної ефективності права
  3. Показники соціальної ефективності права
  4. Методика аналізу соціальної ефективності права
  Розділ 5. ПРАВОВА СОЦІАЛІЗАЦІЯ ОСОБИСТОСТІ
  1. Зміст і структура правової соціалізації особистості. Дослідження проблем правової соціалізації особистості.
  2. Особливості процесу соціалізації особистості. Поле правової соціалізації та його структура
  3. Механізм правової соціалізації. Інтеріоризація у правовій соціалізації
  Розділ 6. ПРАВОВА КУЛЬТУРА В СОЦІОЛОГІЇ ПРАВА
  1. Поняття та структура правової культури
  2. Правосвідомість, як елемент правової культури особистості
  3. Правова поведінка особистості. Поняття злочину, як ключової категорії соціології права
  Розділ 7. СОЦІОЛОГІЯ ЗАКОНОДАВЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  1. Сутність соціології законодавчої діяльності. Функції законодавчої соціології
  2. Закон України як соціальне явище
  3. Соціальний механізм законотворчості, його стадії
  Розділ 8. ПРАВОСУДДЯ, ЙОГО СОЦІОЛОГІЧНЕ ПІДҐРУНТЯ
  1. Соціологія судової діяльності. Судовий процес як соціальна взаємодія
  2. Поняття соціологічної експертизи і соціологічного тлумачення закону
  3. Соціологічні аспекти ефективності правосуддя
  Розділ 9. СОЦІОЛОГІЯ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА
  1. Соціологія кримінального права, як частина теорії соціології права, її предмет
  2. Суспільна небезпека злочинів та необхідність кримінально-правових заборон
  3. Соціальний механізм функціонування кримінально-правових норм. Забезпечення їх ефективності
  ПІСЛЯМОВА
  ЛІТЕРАТУРА
  СЛОВНИК-ДОВІДНИК

  Соціологія права (в схемах та визначеннях)