Кількість назв: 965
  1.2 Класифікація податкових спорів
  1.3 Способи вирішення податкових спорів
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2 ПРАКТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СУДУ З ПРАВ ЛЮДИНИ З ПИТАНЬ ВИРІШЕННЯ ПОДАТКОВИХ СПОРІВ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ПОДАТКОВЕ ЗАКОНОДАВСТВО УКРАЇНИ І ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ
  2.1 Правова природа рішень Європейського суду з прав людини та їх вплив на розвиток правових систем країн-членів Ради Європи
  2.2 Практика Європейського суду з прав людини з питань вирішення податкових спорів
  2.3 Вдосконалення процедури вирішення податкових спорів з урахуванням практики Європейського суду з прав людини
  Висновки до розділу 2
  ВИСНОВКИ
  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  Застосування практики Європейського суду з прав людини під час вирішення податкових спорів