Кількість назв: 965
  РОЗДІЛ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ТЕХНОХІМІЧНОГО КОНТРОЛЮ КОМБІКОРМОВИХ ВИРОБНИЦТВ
  Історія розвитку технохімічного контролю
  Принципи, задачі і функції відділу технохімічного контролю на комбікормовому підприємстві
  Структура і штат відділу технохімічного контролю
  Права, обов’язки та відповідальність співробітників ВТХК (посадові інструкції)
  Обов’язки, права і відповідальність старшого лаборанта-хіміка
  Планування і організація праці в лабораторії
  Метрологічне забезпечення лабораторії: засоби вимірювання, перевірка вимірювальних приладів
  Атестація та акредитація лабораторії. Сертифікація
  Документація лабораторії. Порядок заповнення, видачі, зберіганнята обліку документів з якості
  Техніка безпеки в лабораторії
  Основні напрями подальшого розвитку організації технохімічного контролю у зв’язку із запровадженням менеджменту якості, сертифікації готової продукції та забезпечення її екологічної чистоти
  Тести для самоконтролю
  РОЗДІЛ 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ ЗА ПРИЙМАННЯМ, РОЗМІЩЕННЯМ ТА ЗБЕРІГАННЯМ СИРОВИНИ І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Сировинна база комбікормової промисловості, асортимент готової продукції
  Нормативно-технічна документація на сировину і готову продукцію
  Порядок приймання сировини, відбір разових проб. Схема вхідного контролю сировини. Зберігання зразків
  Засоби відбору проб
  Порядок розміщення окремих видів сировини. План-графік зберігання сировини та готової продукції
  Вимоги до сховищ
  Тести для самоконтролю
  РОЗДІЛ 3. РЕЦЕПТИ КОМБІКОРМІВ І ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Рецептура готової продукції. Класифікація рецептів та їх вибір
  Методи розрахунку рецептів. Застосування ЕОМ для розрахунку рецептів
  Розрахунок рецепта обчислювальним (безмашинним) способом
  Правила заміни компонентів
  Підготовка технологічних карт, їх використання та реєстрація. Реалізація рецепта
  Тести для самоконтролю
  РОЗДІЛ 4. КОНТРОЛЬ ТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЦЕСУ ТА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПРОДУКЦІЇ
  Задачі технологічного процесу на комбікормовому підприємстві. Умови формування якості готової продукції
  Задачі оперативно-технологічного контролю роботи обладнання. Схема та періодичність контролю технологічного обладнання
  Контроль ефективності процесів сепарування сировини та готової продукції
  Контроль ефективності процесу подрібнення сировини
  Контроль ефективності відділення плівок (лущення ячменю та вівса)
  Контроль ефективності процесу волого-теплової обробки та плющення зернової сировини
  Контроль ефективності процесу екструдування зернової сировини, зерносумішей та комбікормів
  Контроль процесів сушіння і підготовки солі кухонної і крейди кормової
  Контроль ефективності введення рідких компонентів у комбікорми
  Контроль ефективності роботи багатокомпонентних вагових та об’ємних дозаторів
  Контроль ефективності процесу змішування
  Контроль ефективності роботи технологічної лінії гранулювання
  Контроль якості комбікормів, що виробляють і відпускають
  Контроль якості преміксів, що виробляють і відпускають
  Управління якістю продукції
  Тести для самоконтролю
  РОЗДІЛ 5. ВЕТЕРИНАРНИЙ І САНІТАРНИЙ КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЦТВА КОМБІКОРМІВ
  Санітарно-бактеріологічний, токсикологічний та мікологічний контроль у виробництві комбікормів
  Вимоги, що висуваються до санітарно-гігієнічного стану території, виробничих приміщень, обладнання, тари та охорони навколишнього середовища на комбікормовому підприємстві. Боротьба зі шкідниками хлібних запасів
  Ветеринарно-санітарний контроль комбікормової сировини та комбікормів
  Призначення ветеринарно-санітарного контролю
  Нові вимоги до гігієни сировини та готової продукції у сфері безпечності споживання та харчування продукції тваринництва
  Тести для самоконтролю
  РОЗДІЛ 6. КІЛЬКІСНО-ЯКІСНИЙ ОБЛІК СИРОВИНИ ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ
  Сутність кількісно-якісного обліку на комбікормовому підприємстві
  Особливості оформлення операцій із сировиною та готовою продукцією на комбікормових підприємствах із ваговим та об’ємним дозуванням
  Норми виходу готової продукції
  Порядок оформлення ф. № 121, акта зачистки виробничого корпусу (ф. № 30) та заповнення картки аналізу комбікорму (ф. № 47 а)
  Порядок списання та знищення некормових відходів (ф. № ЗПП-23)
  Заходи боротьби зі збитками та втратами у виробництві
  Заходи боротьби з браком у виробництві. Порядок пред’явлення претензій за невідповідність якості комбікормів і БВД
  Облік і зберігання документів про якість
  Тести для самоконтролю
  СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  ДОДАТКИ

  Контроль якості та безпека продукції в галузі (комбікормова галузь)