Кількість назв: 940
  Вступ
  Розділ 1. Апоптоз в еволюційному план
  Розділ 2. Апоптоз: можлива послідовність етапів
  Розділ 3. Апоптоз, індукований р53
  Розділ 4. Сигнали апоптозу
  Розділ 5. Білки індуктори і репресори апоптозу
  Розділ 6. Каспази
  Розділ 7. Ліганди
  Розділ 8. Апоптоз: роль цитохрому С, що вивільняється з мітохондрій
  Розділ 9. AIF фактор
  Розділ 10. BcІ-2 білки: роль в апоптозі
  Розділ 11. Клітинна смерть: апоптоз або некроз
  Розділ 12. Апоптоз, що індукується окисленими ЛНЩ (ліпопротеїни низької щільності)
  Розділ 13. Сфінгозин-1-фосфат: інгібування апоптозу, викликане церамідом
  Розділ 14. Мітохондрії і білки BcІ – 2 при апоптозі
  Розділ 15. Апоптоз одноклітинних організмів
  Розділ 16. Апоптоз. Роль у вікових патологіях
  Розділ 17. Апоптоз у рослин
  Розділ 18. Апоптоз і хвороби
  Список використаної літератури

  Апоптоз – запрограмована смерть клітини. Сurriculum vitae клітини – життєвий шлях клітини