Кількість назв: 940
  Структура ДНК
  Особливості спадкових структур еукаріотів
  Реплікація ДНК
  Репарація ДНК
  Реалізація генетичної інформації
  3. Закономірності успадковування ознак
  Генетична символіка
  Закони Г. Менделя
  Взаємодія неалельних генів
  Пенетрантність і експресивність. Плейотропний ефект гена
  Генетика статі й успадкування ознак, зчеплених зі статтю
  Зчеплення генів і кросинговер
  Позахромосомне (цитоплазматичне) успадковування
  Питання для самоконтролю
  ІІ. ГЕНЕТИЧНІ ЗАСАДИ МІНЛИВОСТІ Й ОКРЕМІ ПРОБЛЕМИ ГЕНЕТИКИ
  4. Мінливість
  Неспадкова мінливість
  Спадкова мінливість
  Мутаційна теорія й класифікація мутацій
  Генні мутації
  Хромосомні перебудови
  Геномні мутації
  Способи передачі спадкової інформації в бактерій
  Транспозиції
  5. Генетичні основи онтогенезу
  6. Генетика популяцій і генетичні основи еволюції
  7. Генетичні основи селекції
  Історія, предмет і методи селекці
  Історія, предмет і методи селекці
  Вихідний матеріал у селекції
  Явище гетерозису. Генетичні механізми гетерозису
  Методи добору
  Селекція мікроорганізмів
  8. Генетична інженерія
  Генна інженерія і її інструменти
  Клітинна інженерія
  Генетична інженерія й медицина
  Екологічні проблеми генетичної інженерії
  Питання для самоконтролю
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Генетика