Кількість назв: 940
  1.2. Принципи та етапи генетичного аналізу
  1.3. Термінологія
  1.4. Методи генетичного аналізу
  2. ГЕНЕТИЧНИЙ АПАРАТ КЛІТИНИ
  2.1. Структура і функції хромосом
  2.2. Поділ ядра і клітини
  3. МОЛЕКУЛЯРНІ ОСНОВИ СПАДКОВОСТІ
  4. СПАДКУВАННЯ ОЗНАК ПРИ ВНУТРІШНЬОВИДОВОМУ СХРЕЩУВАННІ
  4.1. Генетичний аналіз якісних ознак за моногібридного схрещування
  4.2. Дигібридний, тригібридний і полігібридний генетичні аналізи за незалежного спадкування ознак
  4.3 Спадкування ознак при взаємодії неалельних генів
  4.3.1 Комплементарна взаємодія генів
  4.3.2 Епістаз
  4.3.3 Полімерія
  5. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ СПАДКУВАННЯ ЯКІСНИХ ОЗНАК ЗА ЗЧЕПЛЕННЯ ГЕНІВ У ХРОМОСОМАХ
  6. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РОЗЩЕПЛЕННЯ ГІБРИДІВ
  7. АНАЛІЗ МУТАЦІЙНОЇ МІНЛИВОСТ МІНЛИВОСТІІ
  7.1. Класифікація мутацій
  7.2. Матеріальні основи і механізми мутацій
  7.2.1. Молекулярні основи генних мутацій
  7.2.2. Хромосомні перебудови
  7.2.3. Експериментальний мутагенез
  7.3. Дослідження мутаційної мінливості пшениць
  8. ПОЛІПЛОЇДІЯ
  8.1. Поліплоїдні ряди у рослинах
  8.2. Автополіплоїди
  8.3. Реакція рослин на індукування поліплоїдії
  8.4. Аллополіплоїдія
  8.5. Гаплоїди
  8.6. Триплоїди
  8.7. Особливості розщеплень у поліплоїдів
  9. ГЕНЕТИЧНІ СИСТЕМИ СТАТЕВОГО РОЗМНОЖЕННЯ У РОСЛИН
  10. ЦИТОПЛАЗМАТИЧНА СПАДКОВІСТЬ
  11. АНАЛІЗ СПАДКУВАННЯ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК
  11.1. Особливості прояву і спадкування кількісних ознак
  11.2. Трансгресія кількісних ознак
  11.3. Статистичний аналіз мінливості кількісних ознак
  11.4. Гетерозис
  12. МОДИФІКАЦІЙНА МІ МІНЛИВІСТЬ НЛИВІСТЬ КІЛЬКІСНИХ ОЗНАК
  13. ГЕНЕТИЧНИЙ . АНАЛІЗ ГОМОЛОГІЇ ТА ГОМЕОЛОГІЇ ХРОМОС ХРОМОСОМ
  13.1. Хромосоми гомологічні і гомеологічні
  13.2. Геномний аналіз на основі віддаленої гібридизації злакових рослин
  13.3. Аналіз роду Triticum L.
  14. ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ З ВИКОРИСТАННЯМ АНЕУПЛОЇДІЇ
  15. ГЕНЕТИЧНІ ПРОЦЕСИ В ПОПУЛЯЦІЯХ
  РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

  Генетичний аналіз (в рослинництві)