Кількість назв: 940
  Лабораторна робота. Морфологія бактерій
  Лабораторна робота. Приготування препаратів. Прості методи забарвлення мікроорганізмів
  Лабораторна робота. Будова бактеріальної клітини. Складні методи забарвлення мікроорганізмів
  Лабораторна робота. Морфологія і фізіологія мікроміцетів. Міцеліальні гриби
  Лабораторна робота. Морфологія і фізіологія мікроміцетів. Неміцеліальні гриби (дріжджі)
  Лабораторна робота. Поживні середовища. Методи стерилізаці
  Лабораторна робота. Мікробіологічні методи дослідження повітря
  Лабораторна робота. Виділення чистих культур мікроорганізмів та методи їх культивування
  Лабораторна робота. Вивчення чутливості мікроорганізмів до антибіотиків
  Лабораторна робота. Мікрофлора і методи санітарно-бактеріологічного контролю питної води
  Лабораторна робота. Бактеріологічний аналіз грунту
  Лабораторна робота. Дослідження нормальної мікробіоти тіла людини
  Лабораторна робота. Вплив умов шлунково-кишкового тракту на життєздатність гнильної мікробіоти
  Лабораторна робота. Санітарно-бактеріологічний контроль обладнання, інвентарю, тари та рук цехового персоналу
  Лабораторна робота. Мікробіологічний контроль сировини та продуктів харчування. Санітарно-показові мікроорганізми (Санітарно-бактеріологічний контроль ковбасного виробництва. Мікробіота ковбасних виробів, види їх псування)
  Лабораторна робота. Сучасні методи мікробіологічних досліджень сировини та харчових продуктів
  Лабораторна робота. Вірусологічні лабораторії: організація, устаткування, інвентар, посуд. Техніка безпеки та правила роботи з матеріалом, який містить віруси. Методи культивування вірусів
  Лабораторна робота. Визначення наявності коліфагів у воді
  Список літератури

  Лабораторний практикум із загальної мікробіології і вірусології