Кількість назв: 943
  1.3. Нормативна база
  1.4. Умови застосування краплинного зрошення
  1.5. Придатність води для краплинного зрошення
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  2. ҐРУНТОВО-КЛІМАТИЧНІ УМОВИ УКРАЇНИ
  2.1. Ґрунтові умови
  2.2. Кліматичні особливості
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  3. БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ТА ЇХ ВИМОГИ ДО ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА
  3.1. Плодові культури
  3.2. Ягідники
  3.3. Виноград
  3.4. Овочеві культури
  3.5. Організація території насаджень
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  4. ПРОЕКТНИЙ РЕЖИМ ЗРОШЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР
  4.1. Загальні положення
  4.2. Особливості розвитку кореневої системи та водоспоживання рослин
  4.3. Формування зони зволожування, розміщення поливних трубопроводів та краплинних водовипусків
  4.4. Водоспоживання сільськогосподарських культур за краплинного зрошення
  4.5. Визначення зрошувальної норми
  4.6. Визначення поливної норми
  4.7. Визначення строків поливу
  4.8. Гідромодульні розрахунки
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  5. СИСТЕМИ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
  5.1. Загальна характеристика та класифікація систем
  5.2. Технічні засоби систем краплинного зрошення
  5.3. Конструкції систем краплинного зрошення
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  6. РОЗРАХУНКИ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
  6.1. Загальний підхід до розрахунку систем краплинного зрошення
  6.2. Визначення розрахункових витрат води
  6.3. Гідравлічні розрахунки
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  7. ТЕХНОЛОГІЯ БУДІВНИЦТВА СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
  7.1. Винесення проекту в натуру
  7.2. Обґрунтування методів виконання робіт
  7.3. Вказівки про методи здійснення інструментального контролю за якістю будівництва
  7.4. Випробування зрошувальної мережі
  7.5. Будівництво басейнів-накопичувачів
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  8. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СИСТЕМ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
  8.1. Підготовка зрошувальної мережі до поливного сезону
  8.2. Експлуатація водозабірних та очисних споруд
  8.3. Експлуатація поливної мережі
  8.4. Внесення добрив з поливною водою (фертигація)
  8.5. Оперативне управління режимом зрошення сільськогосподарських культур
  8.6. Охорона праці і техніка безпеки при експлуатації систем краплинного зрошення
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  9. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
  9.1. Загальні відомості
  9.2. Заходи з охорони і раціонального використання водних ресурсів
  9.3. Оцінка можливих аварійних ситуацій та їх попередження
  9.4. Екологічна оцінка впливу об’єкту зрошення на навколишнє середовище
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  10. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАСТОСУВАННЯ КРАПЛИННОГО ЗРОШЕННЯ
  10.1. Вихідні передумови до визначення економічної ефективності краплинного зрошення
  10.2. Ефективність інвестицій у краплинне зрошення
  КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  ЛІТЕРАТУРА
  ДОДАТКИ

  Краплинне зрошення