Кількість назв: 940
  ЧАСТИНА I ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ТОКСИКОЛОГІЧНОЇ ХІМІЇ
  ГЛАВА 1
  1. Предмет і задачі токсикологічної хімії
  2. Напрями токсикологічної хімії
  3. Структура токсикологічної хімії
  ГЛАВА 2. КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУТ. ТОКСИЧНІ ДОЗИ
  1. Терміни і визначення
  2. Типи токсичних доз і концентрацій
  3. Класифікація токсикантів
  3.1. Токсикологічна класифікація отрут
  3.2. Класифікація отрут за вибірковою токсичністю
  ГЛАВА 3. КЛАСИФІКАЦІЯ ОТРУЄНЬ
  1. Класифікація за способами отруєнь
  2. Клінічна класифікація отруєнь
  ГЛАВА 4. МЕТОДИ ДЕТОКСИКАЦІЇ. АНТИДОТИ
  1. Періоди отруєння
  2. Детоксикація при отруєнні
  3. Застосування антидотів при отруєннях
  4. Антидоти і механізми їхньої дії
  Запитання та вправи до розділу «Загальні основи токсикологічної хімії»
  ЧАСТИНА II. ХІМІКО–ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КСЕНОБІОТИКІВ
  ГЛАВА 1. НАРКОТИЧНІ І СИЛЬНОДІЮЧІ РЕЧОВИНИ
  1. Загальна характеристика отруєнь психоактивними речовинами
  1.1. Основні поняття наркотичної залежності і залежності від лікарських засобів
  1.2. Синдроми, загальні для всіх форм наркоманій
  1.3. Класифікація наркотиків
  1.4. Діагностичні ознаки наркотичного сп’яніння
  1.5. Нейробіологічні основи наркотичної залежності та залежності від лікарських засобів
  2. Основні групи наркотичних, психотропних і сильнодіючих речовин
  3. Хіміко-токсикологічна характеристика опіатів і опіоїдів
  3.1. Загальна характеристика опіатів і опіоїдів
  3.2. Способи вживання опіатів і опіоїдів та фізіологічні ефекти
  4. Хіміко-токсикологічна характеристика канабіноїдів
  4.1. Загальна характеристика канабіноїдів
  4.2. Способи вживання канабіноїдів та фізіологічні ефекти
  5. Хіміко-токсикологічна характеристика кокаїну
  5.1. Загальна характеристика кокаїну
  5.2. Способи вживання кокаїну та фізіологічні ефекти
  6. Хіміко-токсикологічна характеристика психоактивних речовин, що найчастіше вживаються наркоманами
  Запитання та вправи до глави «Наркотичні і сильнодіючі речовини»
  ГЛАВА 2. ОТРУЄННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
  1. Загальна характеристика отруєнь лікарськими засобами
  2. Хіміко-токсикологічні особливості при отруєнні лікарськими засобами
  2.1. Отруєння барбітуратами
  2.2. Отруєння лікарськими засобами групи бензодіазепінів
  2.3. Отруєння лікарськими засобами групи фенотіазину
  2.4. Отруєння лікарськими засобами групи трициклічних антидепресантів
  2.5. Отруєння антигістамінними лікарськими засобами
  2.6. Отруєння лікарськими засобами групи серцевих глікозидів
  2.7. Отруєння при вживанні лікарських засобів на основі піразолу
  2.8. Отруєння при застосуванні похідних фенілалкіламіну
  2.9. Отруєння при застосуванні лікарських засобів похідних тропану
  Запитання та вправи до глави «Отруєння при застосуванні лікарських засобів»
  ГЛАВА 3. ОТРУЄННЯ ЛЕТКИМИ ОТРУТАМИ
  1. Загальна характеристика летких отрут
  2. Навмисне вживання летких отрут та їхні фізіологічні ефекти
  3. Механізми токсичності летких трут
  3.1. Хлоровані вуглеводні аліфатичного ряду
  3.2. Ароматичні вуглеводні
  3.3. Одноатомні спирти
  3.4. Гліколі
  3.5. Ацетон
  3.6. Отруйні гази
  Запитання та вправи до глави «Отруєнння леткими отрутами»
  ГЛАВА 4. ПЕСТИЦИДИ
  1. Загальна характеристика пестицидів
  2. Хіміко-токсикологічна характеристика пестицидів
  2.1. Хлорорганічні пестициди
  2.2. Ацетилхолінестеразні пестициди
  2.3. Пестициди похідні біпіридилу
  2.4. Карбамати
  2.5. Піретроїди
  2.6. Фосфорорганічні пестициди
  2.7. Гербіциди на основі хлорованих фенокислот
  Запитання та вправи до глави «Пестициди»
  ГЛАВА 5. СТІЙКІ ОРГАНІЧНІ ЗАБРУДНЮВАЧІ (СОЗ)
  1. Загальна характеристика СОЗ
  2. Поліхлоровані дибензо-n-діоксини (ПХДД) та поліхлоровані дибензофурани (ПХДФ)
  3. Поліхлоровані біфеніли
  4. Хлоровані бензени
  Запитання та вправи до глави «Стійкі органічні забруднювачі»
  ГЛАВА 6. ХІМІКО-ТОКСИКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЧОВИН НЕОРГАНІЧНОЇ ПРИРОДИ
  1. Хіміко-токсикологічна характеристика отрут сполук металічних елементів
  1.1. Токсичні та есенціальні хімічні елементи
  1.2. Біокомплекси металічних елементів
  1.3. Механізми токсичної дії отрут сполук металічних елементів
  1.4. Селективні механізми токсичної дії хімічних елементів у певній хімічній формі
  1.5. Симптоматика отруєння сполуками металічних елементів
  Запитання та вправи до глави «Хіміко-токсикологічна характеристика речовин неорганічної природи»
  ГЛАВА 7. ОТРУТИ ТВАРИННОГО, РОСЛИННОГО, БАКТЕРІАЛЬНОГО ПОХОДЖЕННЯ
  1. Механізми дії зоотоксинів
  1.1. Властивості зоотоксинів
  1.2. Токсини рептилій
  1.3. Токсини членистоногих
  1.4. Токсини комах
  1.5. Токсини земноводних
  2. Хіміко-токсикологічна характеристика токсинів рослинного походження
  2.1. Токсикологічна класифікація рослин
  2.2. Особливості токсичної дії рослинних отрут
  2.3. Основні токсичні речовини рослин
  2.4. Побічні ефекти компонентів біологічно активних добавок
  3. Отруєння грибами. Мікотоксини
  3.1. Отруєння блідою поганкою
  3.2. Отруєння сморчками
  3.3. Отруєння червоним та пантерним мухоморами
  3.4. Отруєння грибами, що містять псилоцибін
  3.5. Отруєння плісеневими грибами
  4. Токсини бактеріального походження
  5. Порівняльна токсичність деяких речовин для білих мишей
  Запитання та вправи до глави «Отрути тваринного, рослинного, бактеріального походження»
  СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

  Основи токсикологічної хімії