Кількість назв: 965
  1. ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ В УМОВАХ ЗРОШЕННЯ
  2. ПЛАНУВАННЯ ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ, РОЗРОБКА ПРОГРАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ
  2.1. Вибір і підготовка земельної ділянки
  2.2. Багаторічні і стаціонарні досліди
  2.3. Розмір, форма дослідних ділянок і їх розташування
  2.4. Методика проведення лабораторно-польового досліду
  3. ВОДОСПОЖИВАННЯ І РЕЖИМИ ЗРОШЕННЯ
  3.1. Техніка поливу і облік води в дослідах
  3.2. Польові роботи на дослідній ділянці
  3.3. Спостереження і супутні дослідження в дослідах
  3.4. Агрофізичні дослідження
  3.5. Мікробіологічні дослідження
  3.6. Особливості проведення польових дослідів у селекції та насінництві
  3.7. Особливості проведення польових дослідів з культурою рису
  3.8. Збирання і облік урожаю
  4. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ З МАТЕМАТИЧНОЇ СТАТИСТИКИ
  5. СТАТИСТИЧНА ОЦІНКА ПАРАМЕТРІВ РОЗПОДІЛУ
  6. ОЦІНКА ДОСТОВІРНОСТІ СТАТИСТИЧНИХ ПОКАЗНИКІВ. КРИТЕРІЇ ЗНАЧУЩОСТІ
  7. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ЛАБОРАТОРНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
  8. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ УРОЖАЇВ ПОЛЬОВИХ ДОСЛІДІВ
  8.1. Однофакторні польові досліди
  8.1.1. Метод рендомізованих блоків
  8.1.2. Латинський квадрат
  8.1.3. Латинський прямокутник
  8.2. Багатофакторні польові досліди
  8.2.1. Метод рендомізованих розщеплених блоків
  8.2.1.1. Двофакторний польовий дослід
  8.2.1.2. Трифакторний польовий дослід
  8.2.1.3. Чотирифакторний польовий дослід
  8.2.1.4. П’ятифакторний дослід
  8.2.1.5. Використання повторного обліку врожаю як субділянок при статистичному аналізі польових дослідів, закладених методом рендомізованих розщеплених блоків
  8.2.2. Метод розщеплених ділянок
  8.2.2.1. Двофакторний дослід
  8.2.2.2. Трифакторний дослід
  8.2.2.3. Чотирифакторний дослід
  9. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ ДАНИХ УРОЖАЮ ОДНОРІЧНИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР ПОЛЬОВОГО ДОСЛІДУ ЗА РЯД РОКІВ
  9.1. Однофакторний дослід
  9.2. Двофакторний дослід
  9.3. Трифакторний дослід
  9.4. Статистична оцінка врожаїв демонстраційних дослідів
  10. ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ КІЛЬКІСНИХ І ЯКІСНИХ ОЗНАК В СЕЛЕКЦІЇ
  10.1. Статистичний аналіз даних альтернативної мінливості
  10.2. Визначення коефіцієнта успадковості кількісних ознак
  11. СТАТИСТИЧНИЙ АНАЛІЗ ВИБІРКОВИХ ПОКАЗНИКІВ ЗВ’ЯЗКУ
  11.1. Кореляційний і регресійний аналіз
  11.2. Проста кореляція
  11.3. Множинна кореляція
  11.4. Криволінійна кореляція
  Післямова
  Список використаних джерел
  Додатки
  Перелік основних статистичних термінів і понять
  Додаток А
  Значення критерію t-стьюдента для різних рівнів значущості
  Додаток Б
  Критичні значення критерію Фішера F0,05 і F0,01

  Методика польового досліду (Зрошуване землеробство)