Кількість назв: 940
  1.2. Складові змісту публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  1.3 Поняття публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  1.4. Види публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  1.5. Рівні здійснення публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  Висновки до розділу 1
  РОЗДІЛ 2 СУБ’ЄКТИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  2.1. Поняття, система та адміністративно-правовий статус суб’єктів публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  2.2. Роль Кабінету Міністрів України, центральних і місцевих органів виконавчої влади у сфері публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  2.3. Правовий статус органів юстиції у сфері публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  2.4. Правоохоронні органи як спеціалізовані суб’єкти з охорони права власності в Україні
  Висновки до розділу 2
  РОЗДІЛ 3 ПРАВОВИЙ МЕХАНІЗМ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  3.1. Поняття та елементи адміністративно-правового механізму публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  3.2. Джерела публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  3.3. Адміністративні інструменти публічного адміністрування охорони права власності в Україні
  3.4. Державна реєстрація як провідний спосіб охорони права власності
  3.5. Адміністративні процедури щодо охорони права власності в Україні
  Висновки до розділу 3
  РОЗДІЛ 4 УДОСКОНАЛЕННЯ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ ОХОРОНИ ПРАВА ВЛАСНОСТІ В УКРАЇНІ
  4.1. Міжнародний та зарубіжний досвід публічного адміністрування охорони права власності
  4.2. Удосконалення законодавства щодо охорони права власності в Україні
  4.3. Удосконалення сфери державної реєстрації через створення антирейдерських заходів в Україні
  Висновки до розділу 4
  ПІСЛЯМОВА
  ЛІТЕРАТУРА

  Публічне адміністрування охорони права власності в Україні. Теорія і практика